Bildkälla: Pixabay

Sockerberoende
Avancerad fördjupningskurs

Påbyggnadsutbildning på Sockerberoende - verktyg och metoder för praktisk rådgivning


I vår grundkurs om Sockerberoende - verktyg och metoder för praktisk rådgivning, på distans, har du fått lära dig grunderna i sockerberoendets biokemiska processer och påverkan på hjärnan. Utbildningen har gett dig grundläggande kompetens för att arbeta med praktisk rådgivning till klienter med sockerberoendeproblematik.


I samarbete med Bitten Jonsson, Bittens Addiction, erbjuder vi en avancerad fördjupningskurs för Kostrådgivare i Sockerberoende.

Bildkälla: Pexels

Kursinnehåll

På fördjupningskursen får du en fördjupad medicinsk kunskap om hur hjärnan fungerar när det gäller sockerberoendets biokemi och biokemiska reparation. Du får även lära dig grunderna i bedömning och diagnostik samt kunskap om de verktyg som ingår i en professionell behandling som bl.a. 12- stegsprogrammet och återfallsprevention.


Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens i den praktiska behandlings-modellen för de klienter du möter med sockerberoende.

Förkunskaper

Den här utbildningen är en påbyggnadsutbildning och kräver att du redan gått en grundutbildning till Kostrådgivare samt grundutbildningen i Sockerberoende – på distans.

Intyg/Diplom

Efter kursavslut får du ett intyg att du är Kostrådgivare med specialinriktning på socker-beroende.


Kursen hålls hos Bittens Addiction.

Kurshållare:

Bitten Johnsson

Jag vill ha mer information om Avancerad fördjupningskurs i Sockerberoende:

 
 
 
 

Bildkälla: Pixabay

Litteratur från Bergklint education

"En jättebra och användbar guide för att lättare veta hur vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen. Boken rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om en hälsosam kost!"

/David B.

"Jag kan verkligen rekommendera Kostrådgivarens handbok! Många bra tips och råd som jag kommer att ha stor användning för nu när jag arbetar som Kostrådgivare."

/Emma J.