Bildkälla: Pexels

Våra utbildningar i Stockholm

Våra Diplomerade/Licensierade yrkesutbildningar till Kostrådgivare och Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach är kvalitetssäkrade och godkända av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Kroppsterapeuternas yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika  yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.

Bergklint education erbjuder kompetensutveckling inom friskvård, hälsa och livsstil till såväl privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar. Vi tillhandahåller yrkesutbildningar och vidareutbildningar som är kompetenshöjande och gångbara på marknaden. Alla våra kursledare har både yrkesutbildning och gedigen erfarenhet inom sitt kunskapsområde.

Utbildningar

Kursort: Stockholm

Alla våra utbildningar är framtagna av personer med hög kompetens inom kost- och hälsaområdet och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper. Utbildningarna bygger på vetenskapligt förankrad forskning och omfattar både teoretiska och praktiska moment vilket gör er väl rustade för att arbeta inom området direkt efter slutförd utbildning.


Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av en kompetent och erfaren lärare.

Diplomerad/Licensierad

Kostrådgivare

Kursort Stockholm

Diplomerad/Licensierad

Livsstilsrådgivare /Livsstilscoach

Kursort Stockholm

Hälsoinformatör

- inriktning barn och unga

Kursort Stockholm