Villkor och regler för Bergklint education AB:s tävlingar i sociala medier

 1. Tävlingen organiseras av Bergklint education AB och är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Instagram.

 2. Tävlande måste vara över 18 år.

 3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi, vid eventuell vinst, lägger upp ditt namn och på Bergklint educations sociala medier samt på vår hemsida, http://www.bergklinteducation.se/

 4. I tävlingar som anordnas på Instagram av Bergklint education deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp

 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris.

 6. Fraktkostnader för leverans av vinster betalas av Bergklint education AB.

 7. Tävlande måste ha en fullständig version av Instagram och Instagramprofilen du tävlar från måste vara skapad i enighet med plattformens communityregler.

 8. Kommentarer som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

 9. Tävlingen pågår f.r.o.m. onsdag 16/11 2022 t.o.m. söndag 20/11 2022.

 10. Tre vinnare lottas ut. Vinnarna väljs ut slumpmässigt och alla deltagare som följer tävlingsreglerna har lika stora chanser att vinna.

 11. Vinnarna kommer presenteras genom att de taggas i kommentarsfältet för inlägget för tävlingen på Instagram, senast tisdag 22/11 2022. Senast inom 2 dagar efter detta ska vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar Bergklint education inom 2 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Bergklint education rätt att utse en ny vinnare. Bergklint education förbinder sig att skicka ut vinsten senast 7 dagar efter inkomna uppgifter från den tävlande.

 12. När du deltar i tävlingen godkänner du Bergklint education AB:s tävlingsregler och villkor.

 13. Alla Bergklint education AB:s tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning och GDPR.
  Information om hur vi hanterar personuppgifter finner ni nedan.

  Behandling av personuppgifter

  Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.
  ("Behandla" är ett brett begrepp. Några exempel på behandling av personuppgifter kan vara insamling, registrering, spridning och bearbetning.)


  Personuppgifter som lämnas i samband med vinst i tävling, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Bergklint education för förberedelse och administration av utskick av den berörda vinsten.


  De kontaktuppgifter som mailas till oss efter utsedd vinnare kommer att makuleras direkt efter utskick av vinst.


  Du som kund har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.

   

  Personuppgiftsansvarig

  Bergklint education AB

  Maskingatan 5

  417 64 Göteborg

  e-post: info@bergklinteducation.se

  Telefonnummer: 031-380 22 53

   

  Ansvarig myndighet för behandling av personuppgifter Dataskyddsförordningen (GDPR)