Kursort: Stockholm

Diplomerad/ Licensierad Livsstilsrådgivare/ Livsstilscoach

Bergklint education erbjuder en övergripande utbildning, som omfattar de viktigaste faktorerna, för att människor ska kunna utveckla sitt välbefinnande till att förändra sin livsstil. I utbildningen läggs stor vikt på de olika områdena kost, träning, stresshantering, sömn, tobak, alkohol och MI-Motiverande samtal.


Ohälsa bland befolkningen har ökat markant under senare år. Behovet av att få rätt vägledning för att utveckla en hälsosammare livsstil, för att få leva ett längre och friskare liv, är stort. Många är de som inser att en sund och hälsosammare livsstil är en viktig faktor för att skapa en hög livskvalité och för att minska risken att drabbas av olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Motivation och rätt vägledning är ofta avgörande för att en människa ska kunna förändra sina vanor samt bibehålla dem. Förutom den egna individen är även många arbetsgivare medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa, för att förebygga hälsan i tid, både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach och Kostrådgivare inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på vikt. Utbildningen ger er verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil.

Utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach är kvalitetssäkrad och godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Kroppsterapeuternas yrkesförbund är friskvårds-branschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.

Bildkälla: Bergklint education

Livsstilsrådgivarens/ Livsstilscoachens roll

Livsstilsrådgivaren/Livsstilscoachen har en viktig roll, då ohälsa ska förebyggas, och ska medverka till en förbättrad livsstil både privat och på olika arbetsplatser. För att ge dig en så djup insikt som möjligt när det gäller olika strategier, verktyg och metoder har vi valt att integrera vår Hälsoinspiratörsutbildning i utbildningen till Livsstilsrådgivare/
Livsstilscoach. Genom utbildningen får du lära dig verktyg och metoder för att inspirera, informera och påverka dina medmänniskor till att få en bättre hälsa.


Många människor inser också vikten av att lära sig att äta rätt för att förbättra sin hälsa. För att kunna ge så yrkesmässiga kostråd som möjligt, när du är verksam som Livsstilsrådgivare, är det av vikt att ha en så bred kompetens och bra grund att stå på som möjligt. Därför ingår även Diplomerad Kostrådgivarutbildning i
utbildningen till Livsstilsrådgivare/
Livsstilscoach, som ger dig en gedigen kompetens inom näringsläraområdet.


Det finns många människor, som lider av beroendeproblematik av olika slag, och som med rätt vägledning kan bli hjälpta med att bryta sitt destruktiva mönster. I utbildningen tar vi upp tre vanliga beroenden, som socker, alkohol och tobak. Ni får en grundläggande kompetens för hur ni på ett adekvat sätt kan vägleda människor som behöver stöd inom området. Utbildningen tar även upp i vilka fall, du själv har kompetens och befogenhet att ge råd, och när de ska hänvisas till andra yrkesgrupper med rätt yrkeskompetens.


I utbildningen ingår förutom teori flera praktiska moment och kundfall som gör er väl förberedda för er yrkesroll!


Kursupplägg

Utbildningen är framtagen av personer med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper. Utbildningen bygger på vetenskapligt förankrad forskning och omfattar både teoretiska och praktiska moment, med olika kundfall, vilket gör er väl rustade för att arbeta inom området direkt efter slutförd utbildning.


Utbildningen består av två delar som omfattar 25 dagar. Första delen sker under 10 heldagar på plats i kurslokal på kursorten, där kvalificerad lärare håller både teoretiska och praktiska övningar. Sista kursdagen görs även en sluttentamen på den teoretiska delen av utbildningen.


Den andra delen består av praktiska övningar förlagda till 15 heldagar på distans, på hemorten. Övningarna ska vara slutförda senast tre månader efter att den första delen är avslutad.


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling för de praktiska övningarna.

Utbildningen vänder sig till

> Dig som har ett passionerat intresse av att arbeta med människor och olika livsstils-frågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.

> Dig som idag arbetar som exempelvis sjuksköterska eller undersköterska och vill få en djupare kunskap och en större bredd för att arbeta mer aktivt med olika livsstilsfrågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.

> Dig som vill kompetensutveckla dig i din nuvarande yrkesroll för att få en större bredd i dina kunskaper och arbeta mer aktivt med hälsa på din arbetsplats.

> Dig som arbetar som egen företagare inom hälsoområdet och vill bredda dina kunskaper för att kunna ta uppdrag inom offentliga förvaltningar och privata företag med nya hälsobringande kunskaper.

> Dig som helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen.


Bildkälla: Shutterstock

Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister eller nutritionister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion, MI-Motiverande samtal, idrott-och friskvårdspedagogik samt frågor som rör beroendeproblematik. De har även klinisk erfarenhet av nutritionsbehandlingar.


Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens om du ska kunna följa med på kursens nivå men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom området.


Omfattning

Utbildningen omfattar 25 dagars heltidsstudier, 10 dagar med teoretiska och praktiska övningar på plats i kurslokal, samt 15 dagars distans-studier med både teoretiska och praktiska övningar från hemorten. Distansstudierna ska vara slutförda senast tre månader efter att kursen på plats är avslutad.

Kostdataprogram

Nutrition Datas kostdataprogram

Under utbildningen kommer vi att arbeta med Nutrition Datas kostdataprogram.


Kostdataprogrammet finns i två versioner, en kostnadsfri och en professionell version, som du som student kan köpa till ett reducerat pris under utbildningstiden. Ordinarie pris för ett årsabonnemang av Nutrition Datas kostdata-program är 4.000 kr exkl. moms (5.000 kr inkl. moms).


Studentrabatt för den professionella versionen

Som student hos Bergklint education betalar du endast 2600 kr exkl. moms (3250 kr inkl. moms) för ett innehav av programmet under tre år.


Kostdataprogrammet uppfyller högt ställda krav och är specialanpassat för Kostrådgivare och Personliga tränare. Det används bland annat av gym, inom sjukvården och på ett flertal utbildningar. Innehållet baseras på Svenska Livsmedelsverkets databas och NNR.


kostdagboken
Nutrition Data
sammanstallning
maltidsscheman2
traningsprogram2

Bildkälla: Nutrition Data

Varför ska du läsa utbildningen hos oss?

  > Utbildningen är högkvalitativ och uppdaterad inom området.

  > Bergklint education har stor erfarenhet och rätt kompetens för att utbilda och sätta ihop utbildningar för att ge rätt kunskaper inom området.

  > Utbildningen bygger helt på vetenskaplig forskning med de senaste rönen.

  > Kontinuerlig utvärdering för att hålla en hög kvalité på utbildningen.

  > Snabb återkoppling ifrån din lärare.

   > Litteraturen är vetenskapligt förankrad samt ger dig högaktuell och bred kunskap inom området.

   > Alla våra lärare har adekvat högskoleutbildning inom området och är erfarna pedagoger.

   > Efter avslutad utbildning kan du ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips och idéer med andra som läst inom området.

   > Hög kundnöjdhet på marknaden gällande utbildningen.


   Efter utbildningen

    Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom hälsoområdet.

    Genom vår utbildning tillmötesgår du marknadens efterfrågan på personer med rätt kunskaper inom näringslära och får en gedigen kompetens för att verka inom området.


    Som Livsstilsrådgivare/ Livsstilscoach kan du arbeta ut mot privatpersoner, skolor, förskolor, gym, privata företag samt offentliga förvaltningar.


    Efter avslutad utbildning kan du även ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips, tankar och idéer med andra som läst inom området.

    Möjligheter efter utbildningen

     > Bli egenföretagare

     > Informera och ge kostråd

     > Genomföra kostanalyser för olika individer


     > Föreläsa och hålla kurser om kost och hälsa


     > Samarbeta med eller arbeta på gym och andra friskvårdsföretag


     > Konsult åt restaurangbranschen för hälsosammare måltider


     > Näringsvärdesberäkna recept


     > Kostexpert i livsmedelsbutik


     > Medverka vid hälsoevent


     > Bli influencer inom kost- och hälsoområdet


     > Blogga om kost och hälsa


     > Bli författare och skriva kok- och hälsoböcker

     Bli medlem i Kroppsterapeuterna!

     Genom vår utbildning till Livsstilsrådgivare/ Livsstilscoach har du möjlighet att ansöka om medlemskap i Kroppsterapeuternas
     yrkesförbund.


     Du kan ansöka om medlemskap både som elev och efter slutförd utbildning.


     Som medlem får du kvalitetssäkring, försäkring, ökade samarbetsmöjligheter och mycket mer.

     Bildkälla: Shutterstock

     Kursort: Stockholm

     Kursstart

     7/10- 18/10 2024 (10 dagar) + 15 dagar på distans.

     Sista anmälningsdatum 22/5 2024.

     Kurstid: Kl. 09.00-16.00

     Obs! Begränsat antal platser.


     Pris

     13.340 kr (exkl. moms) 16.675 kr (inkl. moms).


     Avgift för diplom/licens och kursbevis tillkommer på 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Denna avgift tas ut i samband med tentamenstillfället.


     Diplom på engelska, för internationellt bruk, tar vi ut en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms)

     Studiefinansiering

     Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

     Kursinnehåll


     Block 1 - Kostrådgivning - Delkurs 1


     Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta


     Näringslära/Näringsfysiologi

     • Energi/energibehov Basalmetabolism (BMR), Fysiska aktivitetsnivån (PAL)
     • Rekommendationer
     • Energigivande näringsämnen: Fett, kolhydrater, protein
     • Energiprocent
     • Matspjälkningen
     • Kostens påverkan på tarmfloran
     • Hormonernas funktioner
     • GI (glykemiskt index), GL (glykemisk belastning)
     • Salt
     • Måltidsordning


     Hälsa och livsstil

     • Kostrelaterade sjukdomar
     • Antiinflammatorisk kost
     • Kost för viktnedgång
     • Ätstörningar
     • Idrottsnutrition. Grundläggande kunskaper om kost och träning
     • Idrottens roll på samhällsnivå     Block 1 - Kostrådgivning - Delkurs 2


     Olika mätmetoder för en hälsosam vikt


     Kostrådgivning

     • Genomgång av kostdataprogram
     • Upplägg av matdagbok
     • Genomförande av en kostanalys
     • Övning, kundfall & rådgivning, övervikt
     • Övning, kundfall & rådgivning, träning


     Näringsinnehåll


     Livsmedelskunskap


     Modedieter, GI, 5:2-dieten och LCHF     Block 1 - Vitaminer, mineralämnen och kosttillskott


     Vitaminer

     • Rekommendationer (RI) för vitaminer
     • Vattenlösliga och fettlösliga vitaminer
     • Vitaminernas funktion i kroppen
     • Bristsjukdomar och risker vid överdosering
     • Vitaminer i maten


     Mineralämnen

     • Rekommendationer (RI) för mineralämnen
     • Mineralämnenas funktion i kroppen
     • Bristsjukdomar och risker vid överdosering
     • Mineralämnen i maten


     Antioxidanter och fria radikaler

     • Fria radikaler
     • Antioxidanternas funktion
     • Antioxidanter i maten


     Kosttillskott- nytta och risker

     • Den senaste forskningen
     • Omega-3, Omega-6


     Grupper med extra behov

     • Barn
     • Vegetarianer och veganer
     • Idrottare
     • Äldre


     Praktiska övningar     Block 2 - Hälsoinspiratör


     Sömn, stress, MI - motiverande samtal

     • Din roll som Hälsoinspiratör
     • Friskvård, hälsa och livsstil
     • Hälsoprevention och hälsopromotion
     • Samtalsmetodik/motiverande samtal (MI) i praktiken
     • Motivation till förändrad livsstil
     • Hälsoarbete och förändringsprocessen
     • Metoder/strategier för att motivera och inspirera till livsstilsförändringar och främjande av hälsa.
     • Coacha till rätt livsstil! Insikt, kunskap och möjlighet
     • Stresshantering, vila och sömn


     Fysisk aktivitet

     • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa
     • FYSS och FAR, fysisk aktivitet på recept


     Praktiska övningar     Block 3 - Beroendeproblematik
     - Socker, alkohol och tobak


     Sockerkonsumtion


     Aptitreglering

     • Hunger
     • Mättnad
     • Metaboliters påverkan på födointaget


     Belöningssystemet

     • Uppbyggnad och funktion
     • Dopamin, serotonin och opiater


     Ätstörningar

     • Opiater och serotoninets inverkan


     Sockerberoende - sanning eller myt


     Sockrets påverkan på hjärna och kropp


     Behandling och prevention av återfall


     Beroendeproblematik - olika beroenden


     Alkohol

     • Alkoholkonsumtion bland befolkningen
     • Hälsoeffekter
     • Riskbruksmodellen - AUDIT


     Tobak

     • Tobaksbruk och hälsoeffekter
     • Avvänjning
     • Rådgivande samtal     Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder


     Praktiska övningar


     Utbildningen innehåller kundfall med praktiska övningar, fingerade klienter, för att göra dig så väl förberedd som möjligt till att börja arbeta som Livsstilsrådgivare/ Livsstilscoach direkt efter slutförd utbildning!     Litteratur

     För att kunna genomföra utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach krävs att ni har tillgång till den obligatoriska litteraturen. Vi lämnar även förslag på frivillig referenslitteratur för de som vill fördjupa sig ytterligare inom området!


     Obligatorisk litteratur:

       • Näring och hälsa, Ulla Johansson, Anna Stubbendorff, Studentlitteratur, 2020.
        Cirkapris: 550 kr på Bokus.se
       • Handbok för hälsoinspiratörer, Gunnar Andersson och Tommy Ljusenius, SISU Idrottsböcker 2017. Cirkapris: 299 kr på SISU Idrottsböcker
       • Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor”, Socialstyrelsen 2018. Kan beställas på www.sos.se eller laddas ner från följande länk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf
       • Sockerbomben 3.0, Bitten Jonsson och Pia Nordström, 2016 Bladh by Bladh. Cirkapris: 189 kr, på Adlibris.se
       • Hunger och mättnad, Charlotte Erlanson Albertsson, Studentlitteratur 2007. Cirkapris: 180 kr, Adlibris.se


       Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


       Referenslitteratur:

       • Kostrådgivarens handbok. Faktabok för att driva egen verksamhet, Andra upplagan. Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag, 2019. 
        Kostrådgivarens handbok: Faktabok för att driva egen verksamhet (vulkanmedia.se).

       • Din Hälsoguide - Vitaminer, Mineraler & Antioxidanter. Berit Bergklint, Kristine Arhage, Maria Å Persson, Petra Johansson, Vulkan förlag, 2021.

        https://www.vulkanmedia.se/din-halsoguide-vitaminer-mineraler-antioxidanter/

       • Dietkompassen: vetenskapen visar vägen. Malin Attefall, Natur & Kultur Allmänlitteratur, 2020.
        • Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma. Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke, Gothia, 2013.
        • Näringslära för högskolan. C Berg, L Ellegård, C Larsson, Liber AB, 2021.        Examination

        Examination på teoridelen görs sista kursdagen vid kurstillfället. Minst 70 % rätt krävs för att bli godkänd på tentamen.        Diplom/Licens

        Efter kursens slut och godkänd tentamen, med minst 70% rätt, ges kursbevis samt diplom/licens på slutförd utbildning. Även de teoretiska och praktiska uppgifterna ska vara genomförda innan du blir godkänd på utbildningen!


        Diplomet och licensen är ett bevis på att du genomfört en kvalificerad utbildning innehållande både teoretiska och praktiska moment. (Utbildningen är även godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund). Du väljer själv om du vill att det ska stå Livsstilsrådgivare eller Livsstilscoach på ditt diplom och din licens 


        Avgift för diplom, kursbevis och licens är 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Mot en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms) erbjuds diplom på engelska för internationellt bruk.


        Avgiften för diplom/licens tas ut i samband med

        tentamenstillfället!


        Litteratur från Bergklint education

        "En jättebra och användbar guide för att lättare veta hur vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen. Boken rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om en hälsosam kost!"

        /David B.

        "Jag kan verkligen rekommendera Kostrådgivarens handbok! Många bra tips och råd som jag kommer att ha stor användning för nu när jag arbetar som Kostrådgivare."

        /Emma J.