Bildkälla: Istock

Distansutbildning

Kostombud
Kost för äldre

Undernäring bland våra gamla inom äldrevården är idag utbrett. Ålderdom är en stor riskfaktor för undernäring och sjukdom. Behovet av energi och vissa näringsämnen förändras av olika anledningar vid åldrandet. Att upptäcka undernäring, förebygga och sätta in lämpliga åtgärder är därför av största vikt för att vi ska kunna främja våra äldres hälsa. Mer kunskap behövs för att kvalitetssäkra vården av våra gamla.


Kompetensutveckling av personalen är därför en viktig faktor för att främja de äldres livskvalité och förhindra undernäring och andra sjukdomstillstånd. För att förebygga undernäring, och verka för god livskvalitet, är det angeläget att arbeta med att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen. Det är också viktigt att maten och måltiderna individanpassas efter den äldres önskemål, vanor och behov.


Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). Kurslärarna är legitimerade dietister, nutritionister eller kostvetare med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta och utbilda inom hälsoområdet.

Bildkälla: Dreamstime

Bildkälla: Dreamstime

Videopresentation

av utbildningen

Distansutbildning

Fördelarna med att läsa på distans är att du väljer själv när på dygnet du vill studera, på dagtid, kvällar eller helger. Du behöver inte heller lägga några ytterligare kostnader för rese- och boendekostnader på någon kursort då du studerar hemifrån.Kursstart

2024 vt: 29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6

2024 ht: 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 9/12


I mån av plats har vi även löpande antagning på utbildningen!Pris

Kursavgift: 1.996 kr (exkl. moms) 2.495 kr (inkl. moms).


Efter kursens slut och godkända uppgifter ges ett kursintyg på slutförd utbildning!
Avgift för kursintyg, 500 kr (inkl. moms).


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling!

Kursupplägg

Utbildningen är framtagen av kostexperter, leg.dietister, med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper. Utbildningen bygger på vetenskapligt förankrad forskning och omfattar både teoretiska och praktiska moment, med olika kundfall, vilket gör er väl rustade för att arbeta inom området ut mot berörda grupper direkt efter slutförd utbildning.


Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor.


Korrespondensen sker via mail till läraren!


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling.


Omfattning

Utbildningen omfattar cirka 40 studietimmar (5 dagars heltidsstudier) men du har upp till 6 månader på dig att slutföra kursen.


Du väljer själv om du vill studera på heltid eller deltid och om du vill studera på dagtid, kvällar eller helger. Du väljer själv din studietakt.

Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens om du ska kunna följa med på kursens nivå men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse för frågor som rör kost- och nutritionsfrågor.

Utbildningen vänder sig till

> Dig som arbetar inom äldreomsorgen.

> Dig som arbetar som egen företagare inom hälsoområdet och vill bredda dina kunskaper för att även kunna ta uppdrag inom äldreomsorgen.

> Dig som privatperson, som vill ha en fördjupad kunskap inom området.

Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister. De har hög kompetens inom området med många års erfarenhet av att ge grund-läggande och kompetenshöjande utbildningar till berörda yrkesgrupper inom äldreomsorgen.

Efter utbildningen

  Du har nu en fått en förhöjd kompetens för att arbeta med kost och nutritionsfrågor på ett säkert sätt ut mot äldre*.


  Som Kostombud kommer du få en viktig roll på arbetsplatsen då du kommer arbeta förebyggande mot undervikt och för att maten som serveras kommer hålla hög kvalité. Du kommer även ansvara för att övriga medarbetare på arbetsplatsen får adekvat information gällande kost- och nutritionsfrågor. För att upprätthålla dina kunskaper innebär det även att du bör hålla dig ajour med utvecklingen inom området.


  * Utbildningen ger inte kompetens i att behandla undervikt eller sjukdomar orsakade av näringsbrist utan då ska vårdpersonal med adekvat utbildning ta vid.

  Bildkälla: Shutterstock

  Varför ska du läsa utbildningen hos oss?

   > Utbildningen är högkvalitativ och uppdaterad inom området.

   > Bergklint education har stor erfarenhet och rätt kompetens för att utbilda och sätta ihop utbildningar för att ge rätt kunskaper inom området.


   > Utbildningen bygger helt på vetenskaplig forskning med de senaste rönen.


   > Snabb återkoppling ifrån din lärare.

    > Litteraturen är vetenskapligt förankrad samt ger dig högaktuell och bred kunskap inom området.

    > Kontinuerlig utvärdering för att hålla en hög kvalité på utbildningen.

    > Alla våra lärare har adekvat högskoleutbildning inom området och är erfarna pedagoger.

    > Hög kundnöjdhet på marknaden gällande utbildningen.

    Studiefinansiering

    Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

    Kursinnehåll


    Näringslära

    • Energigivande näringsämnen: fett, kolhydrater, protein
    • Rekommendationer
    • Vatten och vätskebehov
    • Viktiga vitaminer och mineraler för äldre


    Undernäring

    • Förebygga, uppmärksamma och bedöma


    Nutritionsbehandling

    • NNR´s kostråd tillämpade inom äldreomsorg och sjukvård
    • Kosttillägg, näringsdrycker
    • Konsistensanpassad kost
    • Nattfasta, måltidsordning


    Mat och åldrande

    • Kroppssammansättning, energibehov
    • Munhälsa
    • Sväljningssvårigheter
    • Smak, aptit och mättnad
    • Mat och läkemedel


    Måltidsmiljö och kultur

    • Mat och måltidsmiljö, hur matglädje främjas
    • Måltidsassistans
    • Mångkulturella måltider


    Livsmedelshygien

    • Parasiter och bakterier
    • Tillagning
    • Varmhållning, avsvalning och förvaring
    • Egenkontroll


    Praktiska övningar

    • Tillagning av energi- och näringstät kost med tillämpning av teoridelen
    • Sammansättning av dagsmeny avseende måltidsordning, nattfasta och fördelning av energigivande näringsämnen
    • Genomgång av kosttillägg


    Litteratur


    Obligatorisk litteratur:


    • Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen, Livsmedelsverket, 2021.
     Laddas ner kostnadsfritt.     • Att förebygga och behandla undernäring, Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen, 2023. 
      Laddas ner kostnadsfritt.     Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.     Referenslitteratur:


     Recensioner

     Bildkälla: Shutterstock

     Jag är väldigt nöjd och tycker utbildningen var väldigt bra!


     Jag tycker det var ett bra och varierande kursinnehåll. Jag fick snabba svar och bra feedback vid kontakt med läraren.


     Eftersom detta är ett så pass viktigt område rekommenderar jag så många som möjligt, som arbetar inom äldreomsorgen, att läsa en sådan här kurs. Utbildningen leder till en bredare kompetens och förståelse inom området som är så viktigt i arbetet med de äldre.

     /Catharina Basth

     Bildkälla: Istock

     Tack för alla fina kommentarer under utbildningen! Jag fann utbildningen mycket intressant och lärorik!


     Har jobbat många år både som under-sköterska i äldreomsorg och de senaste tre som kokerska på boende. Under utbildningen har jag lärt mig en massa saker jag inte hade en aning om, framför allt angående då undernäringen redan slagit till, vilket jag kommer att ha användning av i praktiken!


     Fortsätt ert fina arbete på Bergklint education, kunskapen kommer göra skillnad!

     /Anna Bertilsson

     Bildkälla: Pexels

     Känner mig väldigt stolt att ha genomfört denna kurs hos er, med tanke på att jag inte har studerat på distans innan.


     Jag tycker utbildningen var värd vartenda öre. Jag har fått mer kunskap i mångt och mycket som jag inte läste på gymnasiet (3-årigt omvårdnadsprogram) samt repetition i vissa saker som har hamnat i ”glömska”.


     Supporten ifrån läraren tyckte jag var jättebra. Tydliga och snabba svar ifrån henne fick mig att fortsätta med läsandet, när jag hade fastnat på någon uppgift.

     /Mia Saariaho

     Litteratur från Bergklint education

     "En jättebra och användbar guide för att lättare veta hur vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen. Boken rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om en hälsosam kost!"

     /David B.

     "Jag kan verkligen rekommendera Kostrådgivarens handbok! Många bra tips och råd som jag kommer att ha stor användning för nu när jag arbetar som Kostrådgivare."

     /Emma J.