Distansutbildning

Hälsoinspiratör

Både arbetsgivare och den egna individen är idag medvetna om betydelsen av att arbeta med friskvård och hälsa för att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


För att förebygga ohälsa och medverka till en bättre livsstil har Hälsoinspiratören en viktig roll på arbetsplatsen. En Hälsoinspiratör ska inspirera, informera och påverka sina medmänniskor till att få en bättre hälsa. Det finns studier som visar att sjukfrånvaron kan halveras på arbetsplatsen genom att ha utbildad Hälsoinspiratör på plats som arbetar aktivt med hälsa gentemot både medarbetare och arbetsgivare. Hälsoinspiratörer kan verka både på olika arbetsplatser inom kommun, landsting, statliga verk och privata företag.


Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). Kurslärarna är legitimerade dietister, nutritionister eller kostvetare med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta och utbilda inom hälsoområdet.

Bildkälla: Shutterstock

Kursupplägg

Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning. Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor!


All korrespondens med läraren sker via mail!


Utbildningen är framtagen av experter med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet inom både utbildningsområdet samt hälsoutvecklande insatser på olika arbetsplatser.

Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion.

Omfattning

Utbildningen omfattar cirka 40 studietimmar (5 dagars heltidsstudier) men du har upp till 6 månader på dig att slutföra kursen.


Du väljer själv om du vill studera på heltid eller deltid och om du vill studera på dagtid, kvällar eller helger. Du väljer själv din studietakt.

Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens om du ska kunna följa med på kursens nivå men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom området.

Varför ska du läsa utbildningen hos oss?

  > Utbildningen är högkvalitativ och uppdaterad inom området.

  > Bergklint education har stor erfarenhet och rätt kompetens för att utbilda och sätta ihop utbildningar för att ge rätt kunskaper inom området.


  > Utbildningen bygger helt på vetenskaplig forskning med de senaste rönen.


  > Snabb återkoppling ifrån din lärare.

   Utbildningen vänder sig till

   > Dig som vill arbeta mer aktivt med hälsa på din arbetsplats och lära dig mer om olika strategier och verktyg för att kunna påverka dina medarbetare och chefer för att skapa bättre hälsoförutsättningar

   > Dig som arbetar som egen företagare inom hälsoområdet och vill bredda dina kunskaper för att kunna ta uppdrag hos kommun, landsting, statliga verk och privata företag med hälsobringande kunskaper

   > Dig som privatperson som vill få kunskap inom området för att kunna verka som Hälsoinspiratör i egen regi efter slutförd utbildning.

   Bildkälla: iStock

   Efter utbildningen

    Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom hälsoområdet. Som Hälsoinspiratör kan du arbeta med vägledning och med hälsoutvecklande aktiviteter ut mot medarbetarna på olika arbetsplatser både på offentliga förvaltningar och privata företag. Du kan informera, föreläsa, hålla kurser samt arrangera hälsoutvecklande aktiviteter och insatser som främjar hälsan för olika individer.

    > Litteraturen är vetenskapligt förankrad samt ger dig högaktuell och bred kunskap inom området.

    > Kontinuerlig utvärdering för att hålla en hög kvalité på utbildningen.

    > Alla våra lärare har adekvat högskoleutbildning inom området och är erfarna pedagoger.

    > Hög kundnöjdhet på marknaden gällande utbildningen.

    Videopresentation

    av utbildningen

    Distansutbildning

    Fördelarna med att läsa på distans är att du väljer själv när på dygnet du vill studera, på dagtid, kvällar eller helger. Du behöver inte heller lägga några ytterligare kostnader för rese- och boendekostnader på någon kursort då du studerar hemifrån.    Kursstart

    2024 vt: 29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6

    2024 ht: 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 9/12


    I mån av plats har vi även löpande antagning på utbildningen!    Pris

    Kursavgift: 2.496 kr (exkl. moms) 3.120 kr (inkl. moms).


    Efter kursens slut och godkända uppgifter ges ett kursintyg på slutförd utbildning! Avgift för kursintyg, 500 kr (inkl. moms).


    För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling!

    Studiefinansiering

    Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.


    Kursinnehåll


    • Din roll som Hälsoinspiratör
    • Friskvård, hälsa och livsstil
    • Hälsoprevention och hälsopromotion
    • Kost och näring
    • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa
    • Stresshantering, vila och sömn
    • Tobaksprevention
    • Samtalsmetodik/Motiverande samtal i praktiken
    • Hälsoarbete och förändringsprocessen
    • Coacha till rätt livsstil!
    • Metoder/strategier för att motivera och inspirera andra till att främja sin hälsa
    • Praktiska övningar    Litteratur


    Obligatorisk litteratur:


    • Handbok för hälsoinspiratörer, Gunnar Andersson och Tommy Ljusenius, SISU Idrottsböcker 2017. Cirkapris: 299 kr på SISU Idrottsböcker


    Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


    Referenslitteratur:    Bildkälla: Photol

    Recensioner

    Är så himla glad! Yes! Jag har nu slutfört distansubildningen till Livsstilscoach/ Livsstilsrådgivare.


    Tack så hemskt mycket Bergklint education för en fantastiskt givande och lärorik utbildning samt för allt stöd, feedback och alla fina ord jag fått från er under utbildningens gång.


    Jag kan varmt rekommendera alla som går i tankarna att utbilda sig inom hälsa, livsstil och kost, att söka er till utbildningar av Bergklint education!


    Jag har läst till Hälsoinspiratör, Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach och Kostrådgivare  på distans och jag kan varmt rekommendera Bergklint education!


    Tack för pepp, stöd och återkoppling under kursens gång, det har varit super!


    Jag tycker att det är fantastiskt hur kroppen fungerar och hur vi kan påverka den genom livsstilen vi lever, vad vi äter och hur vi rör oss. 


    Jag ville följa min passion för hälsa och jag ville hjälpa människor och göra skillnad på riktigt i människors liv.


    Jag valde därför att läsa till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach, Kostrådgivare och Hälsoinspiratör på Bergklint education. Ett val jag inte ångrat en sekund!

    Litteratur från Bergklint education

    "En jättebra och användbar guide för att lättare veta hur vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen. Boken rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om en hälsosam kost!"

    /David B.

    "Jag kan verkligen rekommendera Kostrådgivarens handbok! Många bra tips och råd som jag kommer att ha stor användning för nu när jag arbetar som Kostrådgivare."

    /Emma J.