Bildkälla: Shutterstock

Distansutbildning

Diplomerad/Licensierad Kostrådgivare

Allt fler människor är idag medvetna om kostens betydelse både för barn, ungdomar och vuxna då det gäller att värna om hälsan. Många människor vill lära sig att äta rätt och få en bättre livsstil. Både enskilda individer och företagsledningar inser idag hur mycket man kan tjäna på att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer).

I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Kostrådgivare inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på vikt. Utbildningen ger dig verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil.


Som Kostrådgivare kan du ge vägledning och rådgivning i olika frågor som rör både kost, hälsa och livsstil. Du kan även arbeta med friskvård för att förebygga kostrelaterade sjukdomar. Du kan vända dig till både privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar.

Utbildningen till Kostrådgivare är kvalitetssäkrad och godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Kroppsterapeuternas yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.

I utbildningen till Kostrådgivare så erbjuder vi en baskurs till Kostrådgivare, samt två olika påbyggnadskurser för Kostrådgivaren som vill bredda sina kunskaper ytterligare inom området.

 

Du startar med utbildningen Kostrådgivare Bas och sedan väljer du själv om du även vill läsa till någon eller båda påbyggnadskurserna för Kostrådgivare. Baskursen ger dig rätt kompetens att vara verksam som Kostrådgivare och vägleda och coacha olika individer till en mer hälsosam livsstil. Påbyggnadskurserna är valfria och för de som vill förkovra och bredda sina kunskaper ytterligare inom området.

Diplomerad/Licensierad

Kostrådgivare

Bas

Kost och hälsa

Kostrådgivare

Påbyggnad

Bildkälla: Pixabay

Kost vid idrott

Kostrådgivare

Påbyggnad

Videopresentation

av utbildningen

Distansutbildning

Fördelarna med att läsa på distans är att du väljer själv när på dygnet du vill studera, på dagtid, kvällar eller helger. Du behöver inte heller lägga några ytterligare kostnader för rese- och boendekostnader på någon kursort då du studerar hemifrån.


Kursstart

2024 vt: 29/1, 26/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6

2024 ht: 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 9/12


I mån av plats har vi även löpande antagning på utbildningen!


Pris

Kursavgift Kostrådgivare
Bas

2.796 kr (exkl. moms) 3.495 kr (inkl. moms).


Avgift för diplom/licens och kursbevis tillkommer på 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Denna avgift tas ut i samband med tentamenstillfället.


Diplom på engelska, för internationellt bruk, tar vi ut en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms).


Kursavgift Kostrådgivare
Påbyggnad
Kost och hälsa

1.596 kr (exkl. moms) 1.995 kr (inkl. moms).


Avgift för diplom tillkommer på 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms).


Kursavgift Kostrådgivare
Påbyggnad Kost vid idrott

1.596 kr (exkl. moms) 1.995 kr (inkl. moms).


Avgift för diplom tillkommer på 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms).


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling!

Kursen ger dig de rätta kunskaperna som krävs för att förmedla, coacha och vägleda olika klienter gällande kost och hälsa.


Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, med olika kundfall, för att göra dig så väl förberedd som möjligt för din yrkesroll.


Du kan sätta igång och vara verksam som Kostrådgivare direkt efter basutbildningen.

Kursen inriktas på en bredare och mer omfattande kunskap inom området kost och hälsa. Kursen ger dig en bredare kunskap och kompetens som Kostrådgivare.


Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment med olika kundfall, för att ge dig ökad kompetens inom området.


Du får efter slutförd kurs större möjligheter att vända dig till ytterligare målgrupper.

Kursen innehåller
grundläggande kunskaper
inom idrottsnutrition.

Kursen ger dig en bredare kunskap och kompetens som Kostrådgivare.


Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment med olika kundfall, för att ge dig ökad kompetens inom området.


Du får efter slutförd kurs större möjligheter att vända dig till ytterligare målgrupper.

 

Efter slutförd utbildning kan du informera, hålla kurser och föreläsningar samt erbjuda individuell kostrådgivning till olika målgrupper.

Utbildningen vänder sig till

> Dig som har ett passionerat intresse av att arbeta som Kostrådgivare och vill arbeta med kost, hälsa, livsstil och träning.

> Dig som arbetar eller vill arbeta med hälsa på din arbetsplats och vill uppdatera dig om kost, hälsa och livsstil för att sprida dina kunskaper till övriga medarbetare.

> Dig som kanske helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen.


Bildkälla: Shutterstock

Omfattning

Läser du alla tre kurserna omfattar de totalt cirka 140 studietimmar (3,5 veckors heltidsstudier) och då har du upp till 12 månader på dig att slutföra kurserna.

 

Du väljer själv om du vill studera på heltid eller deltid och om du vill studera på dagtid, kvällar eller helger. Du väljer själv din studietakt.

 

Basutbildningen till Kostrådgivare omfattar cirka 100 studietimmar. Du får totalt 6 månader på dig att slutföra basutbildningen till Kostrådgivare.

 

Påbyggnadskurs Kostrådgivare Kost och hälsa omfattar cirka 20 studietimmar. Du får totalt 3 månader på dig att slutföra påbyggnadskursen inom kost och hälsa.

 

Påbyggnadskurs Kostrådgivare Kost vid idrott omfattar cirka 20 studietimmar. Du får totalt 3 månader på dig att slutföra påbyggnadskursen inom kost vid idrott.


Kursupplägg

Utbildningarna till Kostrådgivare Bas samt Påbyggnad är framtagna av kostexperter med hög kompetens inom området. De har även stor erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika arbetsplatser och ut mot enskilda individer.


Utbildningarna går helt på distans, där du själv väljer om du endast vill läsa Kostrådgivare Bas och/eller även en eller två påbyggnadskurser för Kostrådgivare.


I utbildningen Kostrådgivare Bas ingår även en slutexamination där du erhåller diplom/licens efter slutförd utbildning. Påbyggnadskurserna ger diplom efter slutförd utbildning.


Kurserna består av både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning. Utbildningarna håller en hög kvalité med många kundfall, vilket gör er mycket väl rustade för att komma igång och arbeta som Kostrådgivare.


Övningarna ger dig gedigna kunskaper i att informera, hålla kurser och föreläsningar samt ge individuell kostrådgivning till dina framtida kunder.


Under hela utbildningsperioden får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor!


Korrespondensen till läraren sker via mail!


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internet-uppkoppling.


Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister eller nutritionister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta och utbilda inom hälsoområdet. De har även klinisk erfarenhet av nutritionsbehandlingar.


Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens om du ska kunna följa med på kursens nivå men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom området.


Kostdataprogram

Nutrition Datas kostdataprogram

Under utbildningen kommer vi att arbeta med Nutrition Datas kostdataprogram.


Kostdataprogrammet finns i två versioner, en kostnadsfri och en professionell version, som du som student kan köpa till ett reducerat pris under utbildningstiden. Ordinarie pris för ett årsabonnemang av Nutrition Datas kostdata-program är 4.000 kr exkl. moms (5.000 kr inkl. moms).


Studentrabatt för den professionella versionen

Som student hos Bergklint education betalar du endast 2.600 kr exkl. moms (3.250 kr inkl. moms) för ett innehav av programmet under tre år.


Kostdataprogrammet uppfyller högt ställda krav och är specialanpassat för Kostrådgivare och Personliga tränare. Det används bland annat av gym, inom sjukvården och på ett flertal utbildningar. Innehållet baseras på Svenska Livsmedelsverkets databas och NNR.


kostdagboken
Nutrition Data
sammanstallning
maltidsscheman2
traningsprogram2

Bildkälla: Nutrition Data

Varför ska du läsa utbildningen hos oss?

  > Utbildningen är högkvalitativ och uppdaterad inom området.

  > Bergklint education har stor erfarenhet och rätt kompetens för att utbilda och sätta ihop utbildningar för att ge rätt kunskaper inom området.

  > Utbildningen bygger helt på vetenskaplig forskning med de senaste rönen.

  > Litteraturen är vetenskapligt förankrad.

  > Alla våra lärare har adekvat högskoleutbildning inom området och är erfarna pedagoger.

   > Snabb återkoppling ifrån din lärare.

   > Kontinuerlig utvärdering för att hålla en hög kvalité på utbildningen.

   > Du får högaktuell och bred kunskap inom området.

   > Efter avslutad utbildning kan du ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips och idéer med andra som läst inom området.

   > Hög kundnöjdhet på marknaden gällande utbildningen.


   Recensioner

   Jag har läst till Kostrådgivare på distans och blev positivt överraskad och tyckte att utbildningen kändes väldigt gedigen och genomtänkt!


   Det var ett väldigt relevant kursinnehåll som gav en väldigt bra grund och förståelse gällande näringslära och hälsa. Jag fick snabb feedback från läraren när jag behövde det.


   Jag har startat eget efter utbildningen och erbjuder mina tjänster genom mitt företag Healthy Human Resources.


   Jag har läst Kostrådgivareutbildningen på distans och den motsvarade absolut de förväntningar som jag hade!


   Kursinnehållet var övergripande och välplanerat och täckte in flera olika områden på ett bra sätt vilket gav mig de grunder som jag var ute efter.


   Supporten och feedbacken ifrån läraren, som jag fick på mina frågor och inlämnade uppgifter, var också bra och jag kan definitivt tänka mig att rekommendera utbildningen vidare!


   Jag har läst till Kostrådgivare på distans och tycker att det var väldigt relevant och bra kursinnehåll!


   Jag har alltid fått tillbaka genomtänkta svar och kommentarer ifrån läraren och jag har fått med mig många nya verktyg.


   Jag tycker det var jätteskönt att vi hade så lång tid på oss att genomföra utbildningen. 


   Jag har redan bestämt mig för att läsa fler utbildningar hos er!


   Jag har läst till Kostrådgivare på distans och jag tycker att kursinnehållet var berikande. Jag har jobbat med kost på flera olika sätt tidigare men lärde mig ändå mycket nytt. Att allt kursmaterial är vetenskapligt och att man snabbt fick svar på sina frågor gör det också otroligt seriöst.


   Jag skulle definitivt rekommendera utbildningen vidare då jag är mer än nöjd! Ni gör ett otroligt bra jobb, och stöttningen jag har fått har varit magisk. TACK!

    

   Efter utbildningen

    Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom hälsoområdet.


    Genom vår utbildning tillmötesgår du marknadens efterfrågan på personer med rätt kunskaper inom näringslära och får en gedigen kompetens för att verka inom området.


    Som Kostrådgivare kan du arbeta ut mot privatpersoner, gym, förskolor, skolor, privata företag samt offentliga förvaltningar.


    Efter avslutad utbildning kan du även ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips, tankar och idéer med andra som läst inom området.


    Bli medlem i Kroppsterapeuterna!

    Genom vår utbildning till Kostrådgivare har du möjlighet att ansöka om medlemskap i Kroppsterapeuternas yrkesförbund.


    Du kan ansöka om medlemskap både som elev och efter slutförd utbildning.


    Som medlem får du kvalitetssäkring, försäkring, ökade samarbetsmöjligheter och mycket mer.

    Möjligheter efter utbildningen

     > Bli egenföretagare

     > Informera och ge kostråd

     > Genomföra kostanalyser för olika individer


     > Föreläsa och hålla kurser om kost och hälsa


     > Samarbeta med eller arbeta på gym och andra friskvårdsföretag


     > Konsult åt restaurangbranschen för hälsosammare måltider


     > Näringsvärdesberäkna recept


     > Kostexpert i livsmedelsbutik


     > Medverka vid hälsoevent


     > Bli influencer inom kost- och hälsoområdet


     > Blogga om kost och hälsa


     > Bli författare och skriva kok- och hälsoböcker

     Bildkälla: Bergklint education

     Studiefinansiering

     Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

     Kursinnehåll

     Kostrådgivare Bas


     Inledning

     • Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta


     Näringslära/näringsfysiologi

     • Energi

     • Energibehov, BMR, PAL

     • Rekommendationer
     • Energigivande näringsämnen
      - fett, kolhydrater och protein

     • GI/GL

     • Energiprocent

     • Icke energigivande näringsämnen
      - vitaminer och mineraler

     • Antioxidanter

     • Fria radikaler

     • Kosttillskott

     • Salt

     • Matspjälkningssystem

     • Hormonernas funktion

     • Kost vid viktnedgång
     • Måltidsordning

     • Tallriksmodellen
     • Matcirkeln
     • Ätstörningar


     Olika mätmetoder för en hälsosam vikt

     • Kroppssammansättning (Måttband, BMI, Kaliper)


      Kostrelaterade sjukdomar

      • Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder


      Fysisk aktivitet

      • Råd och rekommendationer gällande fysisk aktivitet för barn, unga och vuxna


      Motivation till förändrad livsstil

      • MI -Motiverande samtal      Praktiska moment

      • Genomgång av kostdataprogram

      • Upplägg av matdagbok

      • Genomförande av en kostanalys

      • Övning – kundfall och rådgivning, övervikt och viktnedgång

      • Samtalsmetodik/MI i praktiken


      Utbildningen innehåller kundfall med praktiska övningar och klienter, för att göra dig så väl förberedd som möjligt till att börja arbeta som Kostrådgivare direkt efter slutförd utbildning!


      100 studietimmar


      Kostrådgivning i praktiken.
      (Läser du på egen hand och är frivilligt).

      För sitt innehåll av grundläggande näringslära, tips och råd vid kostrådgivning i praktiken, marknadsföring, försäljning och prissättning ut mot kund rekommenderar vi:
      Kostrådgivarens handbok – Faktabok för att driva egen verksamhet, som är referenslitteratur i utbildningen!      Litteratur


      För att kunna genomföra Kostrådgivarutbildningen krävs att ni har tillgång till den obligatoriska litteraturen. Vi lämnar även förslag på frivillig referenslitteratur för de som vill fördjupa sig ytterligare inom området!


      Obligatorisk litteratur


      Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


      Referenslitteratur


      • Kostrådgivarens handbok. Faktabok för att driva egen verksamhet, Andra upplagan. Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag, 2019. 
       Kostrådgivarens handbok: Faktabok för att driva egen verksamhet (vulkanmedia.se).
      • Din Hälsoguide - Vitaminer, Mineraler & Antioxidanter

       Berit Bergklint, Kristine Arhage, Maria Å Persson, Petra Johansson, Vulkan förlag, 2021. 

       https://www.vulkanmedia.se/din-halsoguide-vitaminer-mineraler-antioxidanter/

      • Dietkompassen: vetenskapen visar vägen. Malin Attefall, Natur & Kultur Allmänlitteratur, 2020.

       • Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma. Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke, Gothia, 2013.
       • Näringslära för högskolan. C Berg, L Ellegård, C Larsson, Liber AB, 2021.       Examination


       Kursen till Diplomerad/Licensiera Kostrådgivare Bas avslutas med en digital tentamen.

       Administrationsavgift för tentamen 500 kr (inkl.moms).
       Vid omtentamen tas en administrationsavgift ut på 375 kr (inkl.moms).

        

       Efter kursens slut och godkänd tentamen, med minst 70 % rätt, ges diplom/licens samt kursbevis på slutförd utbildning!       Diplom/Licens


       Efter kursens slut och godkänd tentamen, med minst 70% rätt, ges kursbevis samt diplom/licens på slutförd utbildning. Även de teoretiska och praktiska uppgifterna ska vara genomförda innan du blir godkänd på utbildningen!


       Diplomet och licensen är ett bevis på att du genomfört en kvalificerad utbildning innehållande både teoretiska och praktiska moment. (Utbildningen är även godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund).


       Avgift för diplom, kursbevis och licens är 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Mot en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms) erbjuds diplom på engelska för internationellt bruk.


       Avgiften för diplom/licens tas ut i samband med tentamenstillfället!

       Kursinnehåll

       Kostrådgivare Påbyggnad - Kost och hälsa


       Hälsa och livsstil

       • Ultraprocessad mat

       • Kostens påverkan på tarmfloran

       • Antiinflammatorisk kost

       • Livsmedelskunskap
       • Modedieter (GI, LCHF och 5:2)

       • Metoder att mäta matvanor


       Praktiska moment

       • Innehållsförteckning samt näringsdeklaration

       • Praktisk tillämpning energiprocent

       • Praktisk tillämpning av hälsosam kost

       • Måltidsmiljö

       • Samtalsmetodik/MI i praktiken, kundfall

       • Sockerutställning - valfri målgrupp


        Utbildningen innehåller kundfall med praktiska övningar och klienter, för att göra dig så väl förberedd som möjligt till att börja arbeta som Kostrådgivare direkt efter slutförd utbildning!


        20 studietimmar


        Kostrådgivning i praktiken.
        (Läser du på egen hand och är frivilligt).

        För sitt innehåll av grundläggande näringslära, tips och råd vid kostrådgivning i praktiken, marknadsföring, försäljning och prissättning ut mot kund rekommenderar vi:
        Kostrådgivarens handbok – Faktabok för att driva egen verksamhet, som är referenslitteratur i utbildningen!        Litteratur


        För att kunna genomföra påbyggnadsutbildningen krävs att ni har tillgång till den obligatoriska litteraturen. Vi lämnar även förslag på frivillig referenslitteratur för de som vill fördjupa sig ytterligare inom området!


        Obligatorisk litteratur


        Den obligatoriska litteraturen ingår i kursen.


        Referenslitteratur


        • Kostrådgivarens handbok. Faktabok för att driva egen verksamhet, Andra upplagan. Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag, 2019.
         Kostrådgivarens handbok: Faktabok för att driva egen verksamhet (vulkanmedia.se).
        • Din Hälsoguide - Vitaminer, Mineraler & Antioxidanter

         Berit Bergklint, Kristine Arhage, Maria Å Persson, Petra Johansson, Vulkan förlag, 2021.

         https://www.vulkanmedia.se/din-halsoguide-vitaminer-mineraler-antioxidanter/

        • Dietkompassen: vetenskapen visar vägen. Malin Attefall, Natur & Kultur Allmänlitteratur, 2020.

         • Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma. Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke, Gothia, 2013.
         • Näringslära för högskolan. C Berg, L Ellegård, C Larsson, Liber AB, 2021.         Diplom


         Efter kursens slut ges diplom på slutförd utbildning. Även de teoretiska och praktiska uppgifterna ska vara genomförda innan du blir godkänd på utbildningen!


         Diplomet är ett bevis på att du genomfört en kvalificerad utbildning innehållande både teoretiska och praktiska moment. 


         Avgift för diplom 400 kr exkl. moms, 500 kr inkl. moms.

         Kursinnehåll

         Kostrådgivare Påbyggnad - Kost vid idrott


         • Idrottsnutrition, grundläggande kunskaper om kost och träni

         • Kolhydraternas roll vid fysisk aktivitet

         • Fettintag och prestation

         • Proteinintag och prestation

         • Idrottens roll på samhällsnivå

         • Nationella rekommendationer för fysisk aktivitet

         • Hälsoeffekter kopplade till fysisk aktivitet


         Praktiska moment

         • Övning, kundfall och rådgivning, träning

          Sockerutställning anpassad för idrottare  


          Utbildningen innehåller kundfall med praktiska övningar och klienter, för att göra dig så väl förberedd som möjligt till att börja arbeta som Kostrådgivare direkt efter slutförd utbildning!


          20 studietimmar


          Kostrådgivning i praktiken.
          (Läser du på egen hand och är frivilligt).

          För sitt innehåll av grundläggande näringslära, tips och råd vid kostrådgivning i praktiken, marknadsföring, försäljning och prissättning ut mot kund rekommenderar vi:
          Kostrådgivarens handbok – Faktabok för att driva egen verksamhet, som är referenslitteratur i utbildningen!          Litteratur


          För att kunna genomföra påbyggnadsutbildningen krävs att ni har tillgång till den obligatoriska litteraturen. Vi lämnar även förslag på frivillig referenslitteratur för de som vill fördjupa sig ytterligare inom området!


          Obligatorisk litteratur


          Den obligatoriska litteraturen ingår i kursen.


          Referenslitteratur


          • Kostrådgivarens handbok. Faktabok för att driva egen verksamhet, Andra upplagan. Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag, 2019.
           Kostrådgivarens handbok: Faktabok för att driva egen verksamhet (vulkanmedia.se).
          • Din Hälsoguide - Vitaminer, Mineraler & Antioxidanter

           Berit Bergklint, Kristine Arhage, Maria Å Persson, Petra Johansson, Vulkan förlag, 2021.

           https://www.vulkanmedia.se/din-halsoguide-vitaminer-mineraler-antioxidanter/

          • Dietkompassen: vetenskapen visar vägen. Malin Attefall, Natur & Kultur Allmänlitteratur, 2020.

           • Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma. Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke, Gothia, 2013.
           • Näringslära för högskolan. C Berg, L Ellegård, C Larsson, Liber AB, 2021.           Diplom


           Efter kursens slut ges diplom på slutförd utbildning. Även de teoretiska och praktiska uppgifterna ska vara genomförda innan du blir godkänd på utbildningen!


           Diplomet är ett bevis på att du genomfört en kvalificerad utbildning innehållande både teoretiska och praktiska moment. 


           Avgift för diplom 400 kr exkl. moms, 500 kr inkl. moms.

           Litteratur från Bergklint education

           "En jättebra och användbar guide för att lättare veta hur vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen. Boken rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om en hälsosam kost!"

           /David B.

           "Jag kan verkligen rekommendera Kostrådgivarens handbok! Många bra tips och råd som jag kommer att ha stor användning för nu när jag arbetar som Kostrådgivare."

           /Emma J.