Bildkälla: Dreamstime

Vi erbjuder kompetensutveckling inom hälsa och friskvård till företag. Alla våra kursledare har både yrkesutbildning och gedigen erfarenhet inom sitt kunskapsområde.


Vi erbjuder oss att komma ut till ert företag och utbilda på plats! Vilket är både enkelt och smidigt för ert företag. Personalen behöver då inte lägga någon extra tid på att ta sig till och från arbetsplatsen.
Vi håller kurser på dagtid, kvällar och helger.


Kostombud - kost för äldre (heldag)

Undernäring bland våra gamla inom äldreomsorgen är idag utbrett. Ålderdom är en stor riskfaktor för undernäring och sjukdom. Att upptäcka undernäring, förebygga och sätta in lämpliga åtgärder är därför av största vikt för att vi ska kunna främja våra äldres hälsa. Mer kunskap behövs för att kvalitetssäkra vården av våra gamla.


Kompetensutveckling av personalen är en viktig faktor för att främja de äldres livskvalité och förhindra undernäring och andra sjukdomstillstånd. För att förebygga undernäring och verka för god livskvalitet är det viktigt att arbeta med att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen. Behovet av energi och vissa näringsämnen förändras av olika anledningar vid åldrandet. Det är därför av yttersta vikt att maten och måltiderna individanpassas efter den äldres önskemål, vanor och behov.


Kursinnehåll

Teoridel

Näringslära

 • Energigivande näringsämnen;
  fett, kolhydrater, protein
 • Vitaminer, mineralämnen och antioxidanter
 • Rekommendationer (NNR) och Råd om bra mat i Äldreomsorgen från SLV
 • Viktiga vitaminer och mineraler för äldre
 • Måltidsordning
 • Hur matglädje främjas


Energibehov

 • Förebyggande av undernäring
 • Förebyggande nutritionsrutiner, vikt/BMI, MNA, nutritionsbedömning och mätning av längden
 • Grundkoster
 • Energi- och proteinberikad kost samt berikning
 • Kosttillskott
 • Konsistensanpassad kost
 • Nattfasta, rekommendationer från Socialstyrelsen och Livsmedelsverket (SLV)
 • Mat och måltidsmiljö
 • Måltidsassistans
 • Mångkulturella måltider


Praktiska övningar

Tillagning av energi- och näringstät kost med tillämpning av teori delen

 • Berikning, lunch, middag, frukost och mellanmål
 • Energirika shots
 • Konsistensanpassad dryck och mat


Praktiska mätningar

 • Mätning av längden när patienten/ vårdtagare är sängliggande
 • Mätning av nattfastan
 • Matning


Kursledare

Utbildningen hålls av legitimerad dietist med många års erfarenhet av kompetensutveckling för anställda inom äldreomsorgen. Vi håller utbildningen på plats hos er!
Hälsoambassadör

Bildkälla: Dreamstime

Kursen vänder sig till dig som arbetar med mångkulturella grupper och som vill
implementera nya strategier - verktyg och metoder för hälso-utvecklande insatser...Hälsoinspiratör

Bildkälla: Pexels

Fler och fler arbetsgivare och den egna individen är idag medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa för att förebygga hälsan i tid både vad det gäller    ekonomiskt som...Kostombud - kost för äldre

Bildkälla: Dreamstime

Undernäring bland våra gamla inom äldreomsorgen är idag utbrett. Ålderdom är en stor riskfaktor för undernäring och sjukdom. Att upptäcka undernäring, förebygga...

Kurser

Vill du att vi kommer ut på ert företag och håller i någon av våra kurser, kontakta oss genom att  fylla i nedanstående fomulär.

Hälsoambassadör
Hälsoinspiratör
Kostombud - kost för äldre
 
 
 
 
 

Bildkälla: Dreamstime