Bildkälla: Dreamstime

Vi erbjuder kompetensutveckling inom hälsa och friskvård till företag. Alla våra kursledare har både yrkesutbildning och gedigen erfarenhet inom sitt kunskapsområde.


Vi erbjuder oss att komma ut till ert företag och utbilda på plats! Vilket är både enkelt och smidigt för ert företag. Personalen behöver då inte lägga någon extra tid på att ta sig till och från arbetsplatsen.
Vi håller kurser på dagtid, kvällar och helger.

Hälsoinspiratör (2 dagar)

Fler och fler arbetsgivare och den egna individen är idag medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa för att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


För att förebygga ohälsa och medverka till en bättre livsstil har Hälsoinspiratören en viktig roll på arbetsplatsen. En Hälsoinspiratör ska inspirera, informera och påverka sina medmänniskor till att få en bättre hälsa. Det finns studier som visar att sjukfrånvaron kan halveras på arbetsplatsen genom att ha utbildad Hälsoinspiratör på plats som arbetar aktivt med hälsa gentemot både medarbetare och arbetsgivare. Hälsoinspiratörer kan verka både på olika arbetsplatser inom kommun, landsting, statliga verk och privata företag.


Kursupplägg

Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning.

Utbildningen är framtagen av personer med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet inom både utbildningsområdet samt hälsoutvecklande insatser på olika arbetsplatser.


Kursinnehåll

  • Din roll som hälsoinspiratör
  • Friskvård
  • Näring, hälsa och livsstil
  • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa
  • Stresshantering, vila och sömn
  • Samtalsmetodik/motiverande samtal i praktiken
  • Hälsoarbete och förändringsprocessen
  • Coacha till rätt livsstil!
  • Metoder/strategier för att motivera och inspirera andra till att främja sin hälsa
  • Praktiska övningar


Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion. Vi håller utbildningen på plats hos er!
Hälsoambassadör

Bildkälla: Dreamstime

Kursen vänder sig till dig som arbetar med mångkulturella grupper och som vill
implementera nya strategier - verktyg och metoder för hälso-utvecklande insatser...Hälsoinspiratör

Bildkälla: Pexels

Fler och fler arbetsgivare och den egna individen är idag medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa för att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som...Kostombud - kost för äldre

Bildkälla: Dreamstime

Undernäring bland våra gamla inom äldreomsorgen är idag utbrett. Ålderdom är en stor riskfaktor för undernäring och sjukdom. Att upptäcka under-näring, förebygga...

Kurser

Vill du att vi kommer ut på ert företag och håller i någon av våra kurser, kontakta oss genom att  fylla i nedanstående fomulär.

Hälsoambassadör
Hälsoinspiratör
Kostombud - kost för äldre
 
 
 
 
 

Bildkälla: Shutterstock