Bildkälla: Dreamstime

Vi erbjuder kompetensutveckling inom hälsa och friskvård till företag. Alla våra kursledare har både yrkesutbildning och gedigen erfarenhet inom sitt kunskapsområde.


Vi erbjuder oss att komma ut till ert företag och utbilda på plats! Vilket är både enkelt och smidigt för ert företag. Personalen behöver då inte lägga någon extra tid på att ta sig till och från arbetsplatsen.
Vi håller kurser på dagtid, kvällar och helger.

Hälsoambassadör (2 dagar)

Kursen vänder sig till dig som arbetar med mångkulturella grupper och som vill implementera nya strategier - verktyg och metoder för hälsoutvecklande insatser ut mot berörda individer!


För att höja kompetensen inom den berörda målgruppen utbildar vi representanter, från olika invandrargrupper, inom kost/matvanor, hälsa och livsstilsfrågor till Hälsoambassadörer. När de genomgått utbildningen kan de sedan sprida sina nyvunna kunskaper vidare, som ringar på vattnet, till sina landsmän på sitt egna modersmål.


I Sverige liksom i övriga västvärlden ökar ohälsa relaterad till livsstilen. Bristande mat- och rörelsevanor hör till de levnadsvanorna som mest oroar Hälso- och sjukvården samt beslutsfattare. Det finns en hög andel överviktiga vuxna, barn och ungdomar i landet i olika grupper av människor. För att komma till rätta med bristfälliga levnadsvanor som medför olika följdsjukdomar lär vi ut olika strategier till representanter från olika kulturer.


På utbildningen översätter vi den svenska matkulturen och våra näringsrekommendationer till berörd målgrupps matkultur. Vi lär även ut grundläggande kunskaper i näringslära både teoretiskt och praktiskt. Deltagarna får prova på att tillaga olika näringsrika och hälsosamma maträtter, nyttiga frukostar och mellanmål.


Under utbildningen kommer deltagarna även att få prova på lättare fysiska aktiviteter.


Utbildningen leder till att deltagarna får en adekvat utbildning, genom olika verktyg och strategier, där de ska vara Hälsoambassadörer och påverka sina landsmän till en hälsosammare livsstil.


Efter slutförd utbildning får kursdeltagarna ett kursintyg på att de är utbildade Hälsoambassadörer!


Kursledare

Utbildningen hålls av utbildad dietist och kursledare med stor kompetens att arbeta ut mot berörd målgrupp! Vi håller utbildningen på plats hos er!Hälsoambassadör

Bildkälla: Dreamstime

Kursen vänder sig till dig som arbetar med mångkulturella grupper och som vill
implementera nya strategier - verktyg och metoder för hälso-utvecklande insatser...Hälsoinspiratör

Bildkälla: Pexels

Fler och fler arbetsgivare och den egna individen är idag medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa för att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som...Kostombud - kost för äldre

Bildkälla: Dreamstime

Undernäring bland våra gamla inom äldreomsorgen är idag utbrett. Ålderdom är en stor riskfaktor för undernäring och sjukdom. Att upptäcka under-näring, förebygga...

Kurser

Vill du att vi kommer ut på ert företag och håller i någon av våra kurser, kontakta oss genom att  fylla i nedanstående fomulär.

Hälsoambassadör
Hälsoinspiratör
Kostombud - kost för äldre
 
 
 
 
 

Bildkälla: Shutterstock