Bildkälla: Pixabay

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

("Behandla" är ett brett begrepp. Några exempel på behandling av personuppgifter kan vara insamling, registrering, spridning och bearbetning.)


Personuppgifter som lämnas i samband med nyhetsbrev, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Bergklint education för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.
Företaget kan komma att använda personuppgifterna, din e-postadress, för marknadsföringsändamål hos Bergklint education.


Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. 


Du som kund har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.
Som kund har du även rätt att en gång per år, utan kostnad, begära ut de uppgifter som vi har lagrade om dig.Personuppgiftsansvarig
Bergklint education AB
Maskingatan 5
417 64 Göteborg
e-post: info@bergklinteducation.se
Telefonnummer: 031-380 22 53Ansvarig myndighet för behandling av personuppgifter Dataskyddsförordningen (GDPR)