Bildkälla: Shutterstock

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.
("Behandla" är ett brett begrepp. Några exempel på behandling av personuppgifter kan vara insamling, registrering, spridning och bearbetning.)

 

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Bergklint education för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Företaget kan komma att använda personuppgifterna för marknadsföringsändamål hos Bergklint education. 

För att underlätta administrationen, och för kommunikation med dig, lagrar vi dina personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 

Efter godkänd utbildning skickas ditt kursintyg/diplom/licens till din hemadress. Ditt personnummer behöver vi registrera för att du ska kunna identifieras när du genomför sluttentamen. Det är endast om du läser utbildningen till Kostrådgivare eller Livsstilsrådgivare som du behöver uppge ditt personnummer då det endast är vid dessa utbildningar du genomför en sluttentamen. Även du som ska ansöka om delfinansiering, via Svea ekonomi, behöver uppge ditt personnummer då de kommer att genomföra en sedvanlig kreditprövning. 

Beställer du kostdataprogrammet, Nutrition Data, så kommer vi att skicka dina uppgifter vidare till Nutrition Data Sweden AB 556995-9728, dock inte personnumret, då det är Nutrition Data som är de som är ägare till kostdataprogrammet och de som levererar tjänsten till dig. Nutrition Data Sweden AB har ett biträdesavtal med oss och följer också Dataskyddsförordningen GDPR vid hanteringen av dina personuppgifter. Nutrition Data kommer även att använda sig av dina personuppgifter vid kommunikation med dig och vid information om nyheter och utveckling av kostdataprogrammet. De kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. 

 

För och efternamn skickas till Cixmagroup AB vid beställning av licens. Cixmagroup AB, 559078-3667, har ett biträdesavtal med oss och följer också Dataskyddsförordningen GDPR vid hanteringen av dina personuppgifter. De kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. 


Vid anmälan till webbinarie skickas dina personuppgifter till Belly Balance. Belly Balance Sverige AB 556973-8650, har ett biträdesavtal med oss och följer också Dataskyddsförordningen GDPR vid hanteringen av dina personuppgifter. De kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

 

Du som kund har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.

Som kund har du även rätt att en gång per år, utan kostnad, begära ut de uppgifter som vi har lagrade om dig.

 

Personuppgiftsansvarig

Bergklint education AB

Maskingatan 5

417 64 Göteborg

e-post: info@bergklinteducation.se

Telefonnummer: 031-380 22 53

 

Ansvarig myndighet för behandling av personuppgifter Dataskyddsförordningen (GDPR)