Hälsoinformatör

Med inriktning mot barn och ungdomar

Kursort:Stockholm

Både föräldrar och olika yrkesgrupper, som idag arbetar ut mot barn och ungdomar, är idag medvetna om betydelsen av att jobba förebyggande med friskvård och hälsa. För att förebygga både övervikt och för att barnen ska utveckla en sundare livsstil är det av vikt att arbeta aktivt med livsstilsfrågor ut mot berörda grupper.


Hälsoinformatörens roll är att peppa, motivera och inspirera vuxna, föräldrar, barn och ungdomar om vad en sund livsstil innebär för hälsan. Som Hälsoinformatör är du en viktig aktör i friskvården och ska bidra till att öka hälsomedvetandet hos andra. På ett positivt sätt och med goda kunskaper inom området ska hälsoinformatören belysa om aktuella rön, rekommendationer och råd som rör hälsan och livsstilen. Du arbetar också med att ta fram olika strategier och metoder, för att kunna påverka berörda målgrupper, till att skapa bättre hälsoförutsättningar.


Hälsoinformatören kan verka ut mot föräldrar, förskolor, skolor, fritidsgårdar och mot kommun, landsting, statliga verk och privata företag.


Utbildningen vänder sig till:

 • Dig som brinner för att arbeta med friskvård och hälsa mot barn och ungdomar
 • Dig som vill arbeta mer aktivt med hälsa och livsstilsfrågor ut mot barn, ungdomar, föräldrar och olika yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar.
 • Dig som är egen företagare inom hälsoområdet, och vill bredda dina kunskaper, för att kunna arbeta ut mot barn, ungdomar, föräldrar och olika yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar
 • Dig som helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen
 • Dig som tidigare läst till Hälsoinspiratör men vill fördjupa dina kunskaper ytterligareKursupplägg

Utbildningen är framtagen av personer med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet inom både utbildningsområdet samt hälsoutvecklande insatser på olika arbetsplatser.


Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning.Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion.

Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens, om du ska kunna följa med på kursens nivå, men inga formella förkunskaper krävs.


Omfattning

Utbildningen omfattar 4 dagars heltidsstudier, tors-sön, med både teoretiska och praktiska övningar på plats i kurslokal.


Du som tidigare har läst en utbildning till Hälsoinspiratör kan tillgodoräkna dig vissa moment i Hälsoinformatörsutbildningen och behöver därför inte läsa hela utbildningen. Kontakta Bergklint education för ytterligare information.

Efter utbildningen

Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraftmed rätt kompetens inom hälsoområdet. Som Hälsoinformatör kan du arbeta med vägledning ut mot föräldrar, förskolor, skolor,privata företag samt offentliga förvaltningar.

Du kan informera, föreläsa, hålla kurser samt arrangera hälsoutvecklande aktiviteter och insatser som främjar hälsan för olika grupper av människor.

Kursort:Stockholm


Kursstart

10/11-13/11 2022

Sista anmälningsdatum  23/5 2022

Kurstid: Kl. 09.00-16.00

Obs! Begränsat antal platser


Pris

7.500 kr (exkl. moms) 9.375 kr (inkl. moms). 


Avgift för diplom och kursbevis tillkommer på 400 kr (exkl.moms) 500 kr (inkl. moms).Studiefinansiering

Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

Kursinnehåll


 • Din roll som hälsoinformatör med inriktning mot barn och ungdomar
 • Friskvård, hälsa och livsstil
 • Hälsoprevention och hälsopromotion
 • Hälsoarbete och förändringsprocessen
 • Metoder/strategier för att motivera och inspirera andra till att främja sin hälsa
 • Samtalsmetodik/Motiverande samtal i praktiken
 • Stresshantering, vila och sömn
 • Mat och näring
 • Råd om bra mat för barn och ungdomar
 • Övervikt/undervikt
 • Livsmedelsval och praktiska hjälpmedel
 • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa, generella råd och rekommendationer
 • Praktiska övningarLitteratur


Obligatorisk litteratur:

 • Handbok för hälsoinspiratörer, Gunnar Andersson och Tommy Ljusenius, SISU Idrottsböcker 2012. Cirkapris: 259 kr på SISU Idrottsböcker


Referenslitteratur:


Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.Kursintyg

Efter kursens slut och godkända uppgifter ges ett kursintyg på slutförd utbildning!