Diplomerad/Licensierad Kostrådgivare

Kursort:Stockholm

Utbildningen till Kostrådgivare är kvalitetssäkrad och godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund.  Kroppsterapeuternas yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.


Fler och fler människor är idag medvetna om kostens betydelse för en hälsosammare livsstil. Både den egna individen och företagsledningar inser idag hur mycket man kan tjäna på att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


Som Kostrådgivare kan du ge vägledning och rådgivning i olika frågor som rör både kost, hälsa och livsstil. Du kan även arbeta aktivt med friskvårdsrelaterade frågor för att förebygga kostrelaterade sjukdomar. Du kan arbeta såväl mot privatpersoner som företag och offentliga förvaltningar.


Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Kostrådgivare inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på vikt. Utbildningen ger er verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil.


Utbildningen vänder sig till

 • Dig som har ett passionerat intresse av att arbeta som Kostrådgivare och vill arbeta med kost, hälsa, livsstil och träning.
 • Dig som arbetar eller vill arbeta med hälsa på din arbetsplats och vill uppdatera dig om kost, hälsa och livsstil för att sprida dina kunskaper till övriga medarbetare.
 • Dig som kanske helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen.Kursupplägg

Utbildningen är framtagen av personer med hög kompetens och lång erfarenhet inom både utbildningsområdet samt hälsoutvecklande insatser på olika arbetsplatser.


Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning samt Livsmedelsverkets rekommendationer. Hela utbildningen håller en hög kvalitet med många kundfall, vilket gör dig väl förberedd, för att komma igång och arbeta som Kostrådgivare efter slutförd kurs.


Utbildningen består av två delar som omfattar 15 heldagar. Första delen sker under 5 heldagar på plats i kurslokal, där kvalificerad lärare håller både teoretiska och praktiska övningar. Sista kursdagen görs även en sluttentamen på den teoretiska delen av utbildningen.


Den andra delen består av praktiska (och teoretiska) övningar förlagda till 10 heldagar på distans, från hemorten. Övningarna ska vara slutförda senast tre månader efter att den första delen är avslutad.


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling för de praktiska övningarna.


Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta och utbilda inom hälsoområdet.


Kostdataprogram

Under utbildningen kommer vi att arbeta med Nutrition Datas kostdataprogram. Kostdataprogrammet finns i två versioner, en kostnadsfri och en professionell version, som du som student kan köpa till ett reducerat pris under utbildningstiden. Ordinarie pris för ett årsabonnemang av Nutrition Datas kostdataprogram är 4.000 kr exkl. moms (5.000 kr inkl. moms).


Studentrabatt för den professionella versionen

Som student hos Bergklint education betalar du endast 2600 kr exkl. moms (3250 kr inkl. moms) för ett innehav av programmet under tre år.


Kostdataprogrammet uppfyller högt ställda krav och är specialanpassat för Kostrådgivare gällande kostråd och för Personliga tränare gällande träningsråd. Det används bland annat av gym, inom sjukvården och på ett flertal utbildningar. Innehållet baseras på Svenska Livsmedelsverkets databas och NNR.


Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens, om du ska kunna följa med på kursens nivå, men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom utbildningsområdet.


Omfattning

Utbildningen omfattar 15 dagars heltidsstudier.


5 dagar med teoretiska och praktiska övningar på plats i kurslokal, samt 10 dagars distansstudier med praktiska och teoretiska övningar. De praktiska övningarna ska vara slutförda senast tre månader efter att den första delen är avslutad.

Varför ska du läsa utbildningen hos oss?

 • Utbildningen är högkvalitativ och uppdaterad inom området.
 • Bergklint education har stor erfarenhet och rätt kompetens för att utbilda och sätta ihop utbildningar för att ge rätt kunskaper inom området.
 • Utbildningen bygger helt på vetenskaplig forskning med de senaste rönen.
 • Litteraturen är vetenskapligt förankrad samt ger dig högaktuell och bred kunskap inom området.
 • Kontinuerlig utvärdering för att hålla en hög kvalité på utbildningen.
 • Alla våra lärare har adekvat högskoleutbildning inom området och är väl erfarna pedagoger.
 • Snabb återkoppling ifrån din lärare.
 • Efter avslutad utbildning kan du ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips, tankar och idéer med andra som läst inom området.
 • Hög kundnöjdhet på marknaden gällande utbildningen.

Kostrådgivning i praktiken


För kostrådgivning i praktiken, hur du startar upp eget företag, marknadsföring, försäljning, prissättning och annat du behöver veta som egenföretagare rekommenderar vi:

 

Kostrådgivarens handbok

Faktabok för att driva egen verksamhet.

Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag, 2019.


http://www.vulkanmedia.se/butik/kostradgivarens-handbok-av-berit-bergklint-hardcover/


Efter utbildningen

Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom hälsoområdet. Genom vår utbildning tillmötesgår du marknadens efterfrågan på personer med rätt kunskaper inom näringslära och får en gedigen kompetens för att verka inom området.

Som Kostrådgivare kan du arbeta ut mot privatpersoner, gym, förskolor, skolor, privata företag samt offentliga förvaltningar.

Du kan hålla individuell kostrådgivning, informera, föreläsa och hålla kurser för olika grupper av människor.

Efter avslutad utbildning kan du även ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips, tankar och idéer med andra som läst inom området.


Bli medlem i kroppsterapeuterna!  

Genom vår utbildning till Kostrådgivare har du möjlighet att ansöka om medlemskap i Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Du kan ansöka om medlemskap både som elev och efter slutförd utbildning. Som medlem får du kvalitetssäkring, försäkring, ökade samarbetsmöjligheter och mycket mer.

Kursort:Stockholm


Kursstart

5/9-9/9 2022 (5 dagar) + 10 dagar distans.

Sista anmälningsdatum  25/4 2022

Kurstid: Kl. 09.00-16.00

Obs! Begränsat antal platser.


Pris

9.840 kr (exkl. moms) 12.300 kr (inkl. moms).


Avgift för diplom/licens och kursbevis tillkommer på 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Denna avgift tas ut i samband med tentamenstillfället.


Diplom på engelska, för internationellt bruk, tar vi ut en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms).

Studiefinansiering

Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

Kursinnehåll


Delkurs 1 - Teoretiska och praktiska övningar (5 dagar)

◾ Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta

◾ Näringslära/näringsfysiologi

◾ Energiomsättningen

◾ Basalmetabolism (BMR), Fysiska aktivitetsnivån (PAL)

◾ Hormornernas funktioner

◾ GI (glykemiskt index), GL (glykemisk belastning)

◾ Vitaminer & mineralämnen, antioxidanter kosttillskott

◾ Hälsa och livsstil

◾ Matspjälkningen

◾ Kostens påverkan på tarmfloran

◾ Antiinflammatorisk kost

◾ Ätstörningar

◾ Förebyggande av kostrelaterade sjukdomar

◾ Idrottsnutrition. Grundläggande kunskaper i kost och träning

Idrottens nytta på samhällsnivå

◾ Samtalsmetodik/Motiverande samtal i praktiken

◾ Genomgång av kostdataprogram


Delkurs 2 - Praktiska och teoretiska övningar (10 dagar) distans

◾ Olika mätmetoder för en hälsosam vikt

◾ Genomförande av matdagbok

◾ Näringsvärdesberäkningar och kostanalys

◾ Praktiska fallstudier med kostupplägg för viktminskning och         prestationshöjning

◾ Livsmedelskunskap

◾ Tillämpad näringslära

◾ Näringsdeklarationer och näringsinnehåll på     
   livsmedelsprodukter

◾ Modedieter, 5:2 dieten, GI och LCHF

◾ Utställningar, praktiska övningar med tillämpning av teoridelen


Delkurserna består av både teoretiska och praktiska moment med olika fallstudier och praktiska övningar där du får adekvat kompetens för din roll som Kostrådgivare. Övningarna ger dig gedigna kunskaper i att informera, hålla kurser och föreläsningar samt ge individuell kostrådgivning till dina framtida kunder.


Litteratur


Obligatorisk litteratur:


Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


Referenslitteratur:Examination

Examination på teoridelen görs sista kursdagen vid kurstillfället. Minst 70 % rätt krävs för att bli godkänd på tentamen.


Diplom/licens

Efter kursens slut och godkänd tentamen, med minst 70% rätt, ges kursbevis samt diplom/licens på slutförd utbildning. Även de teoretiska och praktiska uppgifterna ska vara genomförda innan du blir godkänd på utbildningen!


Diplomet och licensen är ett bevis på att du genomfört en kvalificerad utbildning innehållande både teoretiska och praktiska moment. (Utbildningen är även godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund).


Avgift för diplom, kursbevis och licens är 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Mot en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms) erbjuds diplom på engelska för internationellt bruk.


Avgiften för diplom/licens tas ut i samband med

tentamenstillfället!