Sockerberoende

Avancerad fördjupningskurs

Kurshållare:Bitten Johnsson

Påbyggnadsutbildning på Sockerberoende - verktyg och metoder för praktisk rådgivning


I vår grundkurs om Sockerberoende - verktyg och metoder för praktisk rådgivning, på distans, har du fått lära dig grunderna i sockerberoendets biokemiska processer och påverkan på hjärnan. Utbildningen har gett dig grundläggande kompetens för att arbeta med praktisk rådgivning till klienter med sockerberoendeproblematik.


I samarbete med Bitten Jonsson, Bittens Addiction, erbjuder vi en avancerad fördjupningskurs för Kostrådgivare i Sockerberoende.


Förkunskaper

Den här utbildningen är en påbyggnadsutbildning och kräver att du redan gått en grundutbildning till Kostrådgivare samt grundutbildningen i Sockerberoende – på distans.


Kursinnehåll

På fördjupningskursen får du en fördjupad medicinsk kunskap om hur hjärnan fungerar när det gäller sockerberoendets biokemi och biokemiska reparation. Du får även lära dig grunderna i bedömning och diagnostik samt kunskap om de verktyg som ingår i en professionell behandling som bl.a. 12- stegsprogrammet och återfallsprevention.


Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens i den praktiska behandlingsmodellen för de klienter du möter med sockerberoende.


Intyg/diplom

Efter kursavslut får du ett intyg att du är Kostrådgivare med specialinriktning på sockerberoende.


Kursen hålls hos Bittens Addiction.

Kurshållare:

Bitten JohnssonJag vill ha mer information om Avancerad fördjupningskurs i Sockerberoende