UtbildningarPåPlats

Utbildningar

Kursort:Stockholm

Bergklint education erbjuder kompetensutveckling inom friskvård, hälsa och livsstil till såväl privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar. Vi tillhandahåller yrkesutbildningar och vidareutbildningar som är kompetenshöjande och gångbara på marknaden. Alla våra kursledare har både yrkesutbildning och gedigen erfarenhet inom sitt kunskapsområde.Diplomerad/Licensierad Stockholm Livsstilsrådgivare

Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Kostrådgivare inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på...

Hälsoinformatör  Stockholm

Inriktning mot barn och ungdomar

Både föräldrar och olika yrkesgrupper, som idag arbetar ut mot barn och ungdomar, är idag medvetna om betydelsen av att jobba förebyggande med friskvård och hälsa. För att förebygga både övervikt och för att barnen ska...

Diplomerad/Licensierad  Stockholm Kostrådgivare

Som Diplomerad Kostrådgivare kan du ge vägledning och rådgivning i olika frågor som rör både kost, hälsa och livsstil. Du kan även arbeta med friskvård för att förebygga kostrelaterade sjukdomar. Du kan vända dig ...

Utbildningar Kursort:Stockholm


Alla våra utbildningar är framtagna av personer med hög kompetens inom kost- och hälsaområdet och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper. Utbildningarna bygger på vetenskapligt förankrad forskning och omfattar både teoretiska och praktiska moment vilket gör er väl rustade för att arbeta inom området direkt efter slutförd utbildning.


Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av en kompetent och erfaren lärare.