Kostombud

Kost för äldre

Distansutbildning

Bildkälla: Istock

Undernäring bland våra gamla inom äldrevården är idag utbrett. Ålderdom är en stor riskfaktor för undernäring och sjukdom. Behovet av energi och vissa näringsämnen förändras av olika anledningar vid åldrandet. Att upptäcka undernäring, förebygga och sätta in lämpliga åtgärder är därför av största vikt för att vi ska kunna främja våra äldres hälsa. Mer kunskap behövs för att kvalitetssäkra vården av våra gamla.


Kompetensutveckling av personalen är därför en viktig faktor för att främja de äldres livskvalité och förhindra undernäring och andra sjukdomstillstånd. För att förebygga undernäring, och verka för god livskvalitet, är det angeläget att arbeta med att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen. Det är också viktigt att maten och måltiderna individanpassas efter den äldres önskemål, vanor och behov.Utbildningen vänder sig till:

 • Dig som arbetar inom äldreomsorgen
 • Dig som arbetar som egen företagare inom hälso-området och vill bredda dina kunskaper för att även kunna ta uppdrag inom äldreomsorgen
 • Dig som privatperson, som vill ha en fördjupad kunskap inom området.Kursupplägg

Utbildningen är framtagen av kostexperter, leg.dietister, med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper. Utbildningen bygger på vetenskapligt förankrad forskning och omfattar både teoretiska och praktiska moment, med olika kundfall, vilket gör er väl rustade för att arbeta inom området ut mot berörda grupper direkt efter slutförd utbildning.


Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor.


Korrespondensen sker via mail till läraren!


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling.Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister. De har hög kompetens inom området med många års erfarenhet av att ge grundläggande och kompetenshöjande utbildningar till berörda yrkesgrupper inom äldreomsorgenEfter utbildningen

Du har nu en fått en förhöjd kompetens för att arbeta med kost och nutritionsfrågor på ett säkert sätt ut mot äldre*. Som Kostombud kommer du få en viktig roll på arbetsplatsen då du kommer arbeta förebyggande mot undervikt och för att maten som serveras kommer hålla hög kvalité. Du kommer även ansvara för att övriga medarbetare på arbetsplatsen får adekvat information gällande kost- och nutritionsfrågor. För att upprätthålla dina kunskaper innebär det även att du bör hålla dig ajour med utvecklingen inom området.


* Utbildningen ger inte kompetens i att behandla undervikt eller sjukdomar orsakade av näringsbrist utan då ska vårdpersonal med adekvat utbildning ta vid.

Bildkälla: Dreamstime

Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens, om du ska kunna följa med på kursens nivå, men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse för frågor som rör kost- och nutritionsfrågor.


 

Omfattning

Utbildningen omfattar ca 40 studietimmar (5 dagars heltidsstudier) men du har upp till  6 månader på dig att slutföra kursen.


Du väljer själv om du vill studera på heltid eller deltid och om du vill studera på dagtid, kvällar eller helger.


Recension -

Kostombud

Mia Saariaho, Kyrkhult

Undersköterska


Upplägget på utbildningen var lätt att förstå och det var klart och tydligt att förstå målet i kursen. Innehållet var väldigt intressant och det var lätt att förstå vad/hur man skulle läsa/studera. Tydliga och snabba svar ifrån läraren fick mig att fortsätta med läsandet, när jag hade fastnat på någon uppgift.


Jag fastnade verkligen för detta med den orala hälsan (tandvård.m.m.) i denna kurs. Har haft ett samtal med en tandhygienist och vi har börjat planera hur vi ska lägga upp ett informationstillfälle för personalen till att börja med. Sedan ska vi arbeta vidare med det med små steg i taget.

Känner mig väldigt stolt att ha genomfört denna kurs hos er, med tanke på att jag inte har studerat på distans innan.


Jag tycker utbildningen var värd vartenda öre. Jag har fått mer kunskap i mångt och mycket som jag inte läste på gymnasiet (3-årigt omvårdnadsprogram) samt repetition i vissa saker som har hamnat i ”glömska”.


Min enhetschef är imponerad av att jag har läst detta ämne på min privata tid och hon har lite funderingar på hur vi kan förbättra matsituationen hos oss på boendet.


Jag kommer att söka en ny kurs hos er under hösten.

Bildkälla: Dreamstime

Videopresentation av utbildningen

Distansutbildning

Fördelarna med att läsa på distans är att du väljer själv när på dygnet du vill studera, på dagtid, kvällar eller helger. Du behöver inte heller lägga några ytterligare kostnader för rese- och boendekostnader på någon kursort då du studerar hemifrån.


Kursstart 

2022 ht: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 12/12

2023 vt: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6

2023 ht: 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 11/12


I mån av plats har vi även löpande antagning på utbildningen!


Pris

2.496 kr (exkl. moms) 3.120 kr (inkl. moms).


Efter kursens slut och godkända uppgifter ges ett kursintyg på slutförd utbildning!

Avgift för kursintyg 500 kr (inkl.moms).För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling!

Studiefinansiering

Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

Kursinnehåll


Näringslära

 • Energigivande näringsämnen: fett, kolhydrater, protein
 • Rekommendationer
 • Vatten och vätskebehov
 • Viktiga vitaminer och mineraler för äldre


Undernäring

 • Förebygga, uppmärksamma och bedöma


Nutritionsbehandling 

 • NNR´s kostråd tillämpade inom äldreomsorg och sjukvård
 • Kosttillägg, näringsdrycker
 • Konsistensanpassad kost
 • Nattfasta, måltidsordning


Mat och åldrande

 • Kroppssammansättning, energibehov
 • Muhälsa
 • Sväljningssvårigheter
 • Smak, aptit och mättnad
 • Mat och läkemedel


Måltidsmiljö och kultur

 • Mat och måltidsmiljö, hur matglädje främjas
 • Måltidsassistans
 • Mångkulturella måltider


Livsmedelshygien

 • Parasiter och bakterier
 • Tillagning
 • Varmhållning, avsvalning och förvaring
 • Egenkontroll


Praktiska övningar

 • Tillagning av energi- och näringstät kost med tillämpning av teoridelen
 • Sammansättning av dagsmeny avseende måltidsordning, nattfasta och fördelning av energigivande näringsämnen
 • Genomgång av kosttillägg


Litteratur


Obligatorisk litteratur:  Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


  Referenslitteratur: