Hälsoinspiratör

Distansutbildning

Bildkälla: Dreamstime

Både arbetsgivare och den egna individen är idag medvetna om betydelsen av att arbeta med friskvård och hälsa för att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


För att förebygga ohälsa och medverka till en bättre livsstil har Hälsoinspiratören en viktig roll på arbetsplatsen. En Hälsoinspiratör ska inspirera, informera och påverka sina medmänniskor till att få en bättre hälsa. Det finns studier som visar att sjukfrånvaron kan halveras på arbetsplatsen genom att ha utbildad Hälsoinspiratör på plats som arbetar aktivt med hälsa gentemot både medarbetare och arbetsgivare. Hälsoinspiratörer kan verka både på olika arbetsplatser inom kommun, landsting, statliga verk och privata företag.


Utbildningen vänder sig till:


 • Dig som vill arbeta mer aktivt med hälsa på din arbetsplats och lära dig mer om olika strategier och verktyg för att kunna påverka dina medarbetare och chefer för att skapa bättre hälsoförutsättningar
 • Dig som arbetar som egen företagare inom hälsoområdet och vill bredda dina kunskaper för att kunna ta uppdrag hos kommun, landsting, statliga verk och privata företag med hälsobringande kunskaper
 • Dig som privatperson som vill få kunskap inom området för att kunna verka som Hälsoinspiratör i egen regi efter slutförd utbildning.
Kursupplägg

Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning. Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor!


All korrespondens med läraren sker via mail!


Utbildningen är framtagen av experter med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet inom både utbildningsområdet samt hälsoutvecklande insatser på olika arbetsplatser.


Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot

olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion.
Bildkälla: Photol

Recension - Hälsoinspiratör

Annelie Lindblom, Visby

Kundservicehandläggare på PrevUtbildningen har en väldig bredd och jag har fått många ahaupplevelser. Kursen är väldigt utvecklande och gör så att man växer som människa.

Kursinnehållet är jättebra! Det är ett brett innehåll med många bra tips och idéer som man kan jobba vidare med i sitt arbete. Det är jättekul med den responsen jag fått av läraren när jag behövt det. Responsen har varit både saklig och utvecklande för mig.


Mitt mål är att få till en bättre, gladare och piggare arbetsplats och att göra så alla ska känna gemenskap. Jag är jättenöjd och kommer ha stor nytta av mina nya kunskaper. Jag kan absolut rekommendera den här  utbildningen.
Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens, om du ska kunna följa med på kursens nivå, men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom området.


 

Omfattning

Utbildningen omfattar ca 40 studietimmar (5 dagars heltidsstudier) men du har upp till 6 månader på dig att slutföra kursen.


Du väljer själv om du vill studera på heltid eller deltid och om du vill studera på dagtid, kvällar eller helger.Videopresentation av utbildningen

Distansutbildning

Fördelarna med att läsa på distans är att du väljer själv när på dygnet du vill studera, på dagtid, kvällar eller helger. Du behöver inte heller lägga några ytterligare kostnader för rese- och boendekostnader på någon kursort då du studerar hemifrån.


Kursstart

2022 ht: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 12/12

2023 vt: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6

2023 ht: 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 11/12


I mån av plats har vi även löpande antagning på utbildningen!


Pris

3.120 kr (exkl.moms) 3.900 kr (inkl.moms).


Efter kursens slut och godkända uppgifter ges ett kursintyg på slutförd utbildning!

Avgift för kursintyg, 500 kr (inkl.moms).För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling!
Studiefinansiering

Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

Kursinnehåll


 • Din roll som Hälsoinspiratör
 • Friskvård, hälsa och livsstil
 • Hälsoprevention och hälsopromotion
 • Kost och näring
 • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa
 • Stresshantering, vila och sömn
 • Tobaksprevention
 • Samtalsmetodik/motiverande samtal i praktiken
 • Hälsoarbete och förändringsprocessen
 • Coacha till rätt livsstil!
 • Metoder/strategier för att motivera och inspirera andra till att främja sin hälsa
 • Praktiska övningar


Litteratur


Obligatorisk litteratur:


 • Handbok för hälsoinspiratörer, Gunnar Andersson och Tommy Ljusenius, SISU Idrottsböcker 2017. Cirkapris: 299 kr på SISU Idrottsböcker.


Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


Referenslitteratur:

Efter utbildningen

Hälsoinspiratörer kan arbeta med hälsoutvecklande aktiviteter ut mot medarbetarna på olika arbetsplatser både på offentliga förvaltningar och privata företag.