Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare-

Livsstilscoach

Distansutbildning

Bildkälla: Dreamstime

Utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach är kvalitetssäkrad och godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Kroppsterapeuternas yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.


Bergklint education erbjuder en övergripande utbildning, som omfattar de viktigaste faktorerna, för att människor ska kunna utveckla sitt välbefinnande till att förändra sin livsstil. I utbildningen läggs stor vikt på de olika områdena kost, träning, stresshantering, sömn, tobak, alkohol och MI-Motiverande samtal.


Ohälsa bland befolkningen har ökat markant under senare år. Behovet av att få rätt vägledning för att utveckla en hälsosammare livsstil, för att få leva ett längre och friskare liv, är stort. Många är de som inser att en sund och hälsosammare livsstil är en viktig faktor för att skapa en hög livskvalité och för att minska risken att drabbas av olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Motivation och rätt vägledning är ofta avgörande för att en människa ska kunna förändra sina vanor samt bibehålla dem. Förutom den egna individen är även många arbetsgivare medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa, för att förebygga hälsan i tid, både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach och Kostrådgivare inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på vikt. Utbildningen ger er verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil.Livsstilsrådgivarens/Livsstilscoachens roll

Livsstilsrådgivaren/Livsstilscoachen har en viktig roll, då ohälsa ska förebyggas, och ska medverka till en förbättrad livsstil både privat och på olika arbetsplatser. För att ge dig en så djup insikt som möjligt när det gäller olika strategier, verktyg och metoder har vi valt att integrera vår Hälsoinspiratörsutbildning i utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach. Genom utbildningen får du lära dig verktyg och metoder för att inspirera, informera och påverka dina medmänniskor till att få en bättre hälsa.


Många människor inser också vikten av att lära sig att äta rätt för att förbättra sin hälsa. För att kunna ge så yrkesmässiga kostråd som möjligt, när du är verksam som Livsstilsrådgivare, är det av vikt att ha en så bred kompetens och bra grund att stå på som möjligt. Därför ingår även Diplomerad Kostrådgivarutbildning i utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach, som ger dig en gedigen kompetens
inom näringsläraområdet.


Det finns många människor, som lider av beroendeproblematik av olika slag, och som med rätt vägledning kan bli hjälpta med att bryta sitt destruktiva mönster. I utbildningen tar vi upp tre vanliga beroenden, som socker, alkohol och tobak. Ni får en grundläggande kompetens för hur ni på ett adekvat sätt kan vägleda människor som behöver stöd inom området. Utbildningen tar även upp i vilka fall, du själv har kompetens och befogenhet att ge råd, och när de ska hänvisas till andra yrkesgrupper med rätt yrkeskompetens.


I utbildningen ingår förutom teori flera praktiska moment och kundfall som gör er väl förberedda för er yrkesroll!Utbildningen vänder sig till

◾ Dig som har ett passionerat intresse av att arbeta med människor och olika livsstilsfrågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.

◾ Dig som idag arbetar som exempelvis sjuksköterska eller undersköterska och vill få en djupare kunskap och en större bredd för att arbeta mer aktivt med olika livsstilsfrågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.

◾ Dig som vill kompetensutveckla dig i din nuvarande yrkesroll för att få en större bredd i dina kunskaper och arbeta mer aktivt med hälsa på din arbetsplats.

◾ Dig som arbetar som egen företagare inom hälsoområdet och vill bredda dina kunskaper för att kunna ta uppdrag inom offentliga förvaltningar och privata företag med nya hälsobringande kunskaper

◾ Dig som helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen.


Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens om du ska kunna följa med på kursens nivå men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom området.


Kursupplägg

Utbildningen är framtagen av kostexperter med hög kompetens inom området och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper.


Utbildningen som är helt på distans omfattar tre block, med obligatoriska uppgifter, samt en slutexamination. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning. Hela utbildningen håller en hög kvalité med många kundfall, vilket gör er mycket väl rustade för att komma igång och arbeta som Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach, Kostrådgivare eller Hälsoinspiratör efter slutförd kurs.


Övningarna ger dig gedigna kunskaper i att informera, hålla kurser och föreläsningar samt ge individuell kostrådgivning till dina framtida kunder.


Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor.


Korrespondensen till läraren sker via mail!


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling.

Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister eller nutritionister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion, MI-Motiverande samtal, idrott-och friskvårdspedagogik samt frågor som rör beroendeproblematik. De har även klinisk erfarenhet av nutritionsbehandlingar.Kostdataprogram

Under utbildningen kommer vi att arbeta med Nutrition Datas kostdataprogram. Kostdataprogrammet finns i två versioner, en kostnadsfri och en professionell version, som du som student kan köpa till ett reducerat pris under utbildningstiden. Ordinarie pris för ett årsabonnemang av Nutrition Datas kostdataprogram är 4.000 kr exkl. moms (5.000 kr inkl. moms).


Studentrabatt för den professionella versionen

Som student hos Bergklint education betalar du endast 2600 kr exkl. moms (3250 kr inkl. moms) för ett innehav av programmet under tre år.


Kostdataprogrammet uppfyller högt ställda krav och är specialanpassat för Kostrådgivare gällande kostråd och för Personliga tränare gällande träningsråd. Det används bland annat av gym, inom sjukvården och på
ett flertal utbildningar. Innehållet baseras på Svenska Livsmedelsverkets
databas och NNR.


Bildkälla: Dreamstime

Bildkälla: Dreamstime

Bildkälla: Shutterstock

Bildkälla: Shutterstock

Efter utbildningen

Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom hälsoområdet. Genom vår utbildning tillmötesgår du marknadens efterfrågan på personer med rätt kunskaper inom näringslära och får en gedigen kompetens för att verka inom området.

Som Livsstilsrådgivare/ Livsstilscoach kan du arbeta ut mot privatpersoner, gym, förskolor, skolor, privata företag samt offentliga förvaltningar.

Du kan hålla individuell kostrådgivning, informera, föreläsa och hålla kurser för olika grupper av människor.

Efter avslutad utbildning kan du även ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips, tankar och idéer med andra som läst inom området.Bli medlem i kroppsterapeuterna!   

Genom vår utbildning till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach har du möjlighet att ansöka om medlemskap i Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Du kan ansöka om medlemskap både som elev och efter slutförd utbildning. Som medlem får du kvalitetssäkring, försäkring, ökade samarbets-möjligheter och mycket mer.

Omfattning

Utbildningen omfattar ca 320 studietimmar (8 veckors heltidsstudier) men du har upp till 12 månader på dig att slutföra kursen.


Du väljer själv om du vill studera på heltid eller deltid och om du vill studera på dagtid, kvällar eller helger.Recension

Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach

Carina S Rönnquist, Kiruna

TG-terapeut, Beröringspedagog, Undersköterska och
Diplomerad Massör


På kursen lärde jag mig mycket mer än jag hade förväntat mig och framförallt om jag jämför med andra utbildningar jag har läst.  Jag har fått många nya kunskaper under kursens gång. Utbildningen var väldigt bred och jag kommer att få stor nytta av de olika delarna, som ingick i kursen, i min nuvarande verksamhet. Jag tycker det var ett väldigt brett och innehållsrikt kursinnehåll. Alla delarna som ingick i kursen har gett mig en mycket bredare kompetens, och stärkt mig i min roll,  för att verka inom området. Kontakten med läraren fungerade jättebra!


Jag kommer kombinera mina nya kunskaper ihop med min nuvarande verksamhet i mitt egna företag. Jag tänker bl.a. erbjuda kostrådgivning i grupper där jag väver in flera av de moment jag har lärt mig på utbildningen.


Jag är jättenöjd med utbildningen och kan verkligen rekommendera den. Jag tycker även att ni har många andra intressanta utbildningar!
Varför ska du läsa utbildningen hos oss?

 • Utbildningen är högkvalitativ och uppdaterad inom området.
 • Bergklint education har stor erfarenhet och rätt kompetens för att utbilda och sätta ihop utbildningar för att ge rätt kunskaper inom området.
 • Utbildningen bygger helt på vetenskaplig forskning med de senaste rönen.
 • Litteraturen är vetenskapligt förankrad samt ger dig högaktuell och bred kunskap inom området.
 • Kontinuerlig utvärdering för att hålla en hög kvalité på utbildningen.
 • Alla våra lärare har adekvat högskoleutbildning inom området och är väl erfarna pedagoger.
 • Snabb återkoppling ifrån din lärare.
 • Efter avslutad utbildning kan du ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips, tankar och idéer med andra som läst inom området.
 • Hög kundnöjdhet på marknaden gällande utbildningen.

Kostrådgivning i praktiken


För kostrådgivning i praktiken, hur du startar upp eget företag, marknadsföring, försäljning, prissättning och annat du behöver veta som egenföretagare rekommenderar vi:

 

Kostrådgivarens handbok

Faktabok för att driva egen verksamhet.

Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag 2019.


http://www.vulkanmedia.se/butik/kostradgivarens-handbok-av-berit-bergklint-hardcover/


Videopresentation av utbildningen

Distansutbildning

Fördelarna med att läsa på distans är att du väljer själv när på dygnet du vill studera, på dagtid, kvällar eller helger. Du behöver inte heller lägga några ytterligare kostnader för rese- och boendekostnader på någon kursort då du studerar hemifrån.


Kursstart

2022 ht: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 12/12

2023 vt: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6

2023 ht: 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 11/12


I mån av plats har vi även löpande antagning på utbildningen!


Pris

13.340 kr (exkl. moms) 16.675 kr (inkl. moms).


Avgift för diplom/licens och kursbevis tillkommer på 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Denna avgift tas ut i samband med tentamenstillfället.


Diplom på engelska, för internationellt bruk, tar vi ut en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms).


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internetuppkoppling.

Studiefinansiering

Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

Kursinnehåll

Block 1-Kostrådgivarutbildning - Delkurs 1


Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta


Näringslära/Näringsfysiologi

 • Energi/energibehov Basalmetabolism (BMR), Fysiska aktivitetsnivån (PAL)
 • Rekommendationer
 • Energigivande näringsämnen: Fett, kolhydrater, protein
 • Energiprocent
 • Matspjälkningen
 • Kostens påverkan på tarmfloran
 • Hormonernas funktioner
 • GI (glykemiskt index), GL (glykemisk belastning)
 • Salt
 • Måltidsordning


Hälsa och livsstil

 • Kostrelaterade sjukdomar
 • Antiinflammatorisk kost
 • Kost för viktnedgång
 • Ätstörningar
 • Idrottsnutrition. Grundläggande kunskaper om kost och träning
 • Idrottens roll på samhällsnivåBlock 1 - Kostrådgivarutbildning - Delkurs 2


Olika mätmetoder för en hälsosam vikt


Kostrådgivning

 • Genomgång av kostdataprogram
 • Upplägg av matdagbok
 • Genomförande av en kostanalys
 • Övning, kundfall och rådgivning, övervikt
 • Övning, kundfall och rådgivning, träning


Näringsinnehåll


Livsmedelskunskap


Modedieter, GI, 5:2-dieten och LCHFBlock 1 - Vitaminer, mineralämnen och kosttillskott


Vitaminer

 • Rekommendationer (RI) för vitaminer
 • Vattenlösliga och fettlösliga vitaminer
 • Vitaminernas funktion i kroppen
 • Bristsjukdomar och risker vid överdosering
 • Vitaminer i maten


Mineralämnen

 • Rekommendationer (RI) för mineralämnen
 • Mineralämnenas funktion i kroppen
 • Bristsjukdomar och risker vid överdosering
 • Mineralämnen i maten


Antioxidanter och fria radikaler

 • Fria radikaler
 • Antioxidanternas funktion
 • Antioxidanter i maten


Kosttillskott – nytta och risker

 • Den senaste forskningen
 • Omega-3, Omega-6


Grupper med extra behov

 • Barn
 • Vegetarianer och veganer
 • Idrottare
 • Äldre


Praktiska övningar


Block 2 - Hälsoinspiratör


Sömn, stress, MI - motiverande samtal

 • Din roll som Hälsoinspiratör
 • Friskvård, hälsa och livsstil
 • Hälsoprevention och hälsopromotion
 • Samtalsmetodik/motiverande samtal (MI) i praktiken
 • Motivation till förändrad livsstil
 • Hälsoarbete och förändringsprocessen
 • Metoder/strategier för att motivera och inspirera till livsstilsförändringar och främjande av hälsa.
 • Coacha till rätt livsstil! Insikt, kunskap och möjlighet
 • Stresshantering, vila och sömn


Fysisk aktivitet

 • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa
 • FYSS och FAR, fysisk aktivitet på recept


Praktiska övningar


Block 3 - Beroendeproblematik

- Socker, alkohol och tobak


Sockerkonsumtion


Aptitreglering

 • Hunger
 • Mättnad
 • Metaboliters påverkan på födointaget


Belöningssystemet

 • Uppbyggnad och funktion
 • Dopamin, serotonin och opiater


Ätstörningar

 • Opiater och serotoninets inverkan


Sockerberoende – sanning eller myt


Sockrets påverkan på hjärna och kropp


Behandling och prevention av återfall


Beroendeproblematik – olika beroenden


Alkohol

 • Alkoholkonsumtion bland befolkningen
 • Hälsoeffekter
 • Riskbruksmodellen - AUDIT


Tobak

 • Tobaksbruk och hälsoeffekter
 • Avvänjning
 • Rådgivande samtal


Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder


Praktiska övningarUtbildningen innehåller kundfall med praktiska övningar, fingerade klienter, för att göra dig så väl förberedd som möjligt till att börja arbeta som Livsstilsrådgivare/ Livsstilscoach direkt efter slutförd utbildning!Litteratur

För att kunna genomföra utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach krävs att ni har tillgång till den obligatoriska litteraturen. Vi lämnar även förslag på frivillig referenslitteratur för de som vill fördjupa sig ytterligare inom området!


Obligatorisk litteratur:

   • Näring och hälsa, Ulla Johansson, Anna Stubbendorff, Studentlitteratur, 2020.
    Cirkapris: 550 kr på Bokus.se
   • Handbok för hälsoinspiratörer, Gunnar Andersson och Tommy Ljusenius, SISU Idrottsböcker 2017. Cirkapris: 299 kr på SISU Idrottsböcker
   • Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor”, Socialstyrelsen 2018. Kan beställas på www.sos.se eller laddas ner från följande länk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf
   • Sockerbomben 3.0, Bitten Jonsson och Pia Nordström, 2016 Bladh by Bladh. Cirkapris: 189 kr, på Adlibris.seHunger och mättnad, Charlotte Erlanson Albertsson, Studentlitteratur 2007. Cirkapris: 180 kr, Adlibris.se


   Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


   Referenslitteratur:

   • Kostrådgivarens handbok. Faktabok för att driva egen verksamhet, Andra upplagan. Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag, 2019. 
    Kostrådgivarens handbok: Faktabok för att driva egen verksamhet (vulkanmedia.se).

   • Din Hälsoguide - Vitaminer, Mineraler & Antioxidanter. Berit Bergklint, Kristine Arhage, Maria Å Persson, Petra Johansson, Vulkan förlag, 2021.

    https://www.vulkanmedia.se/din-halsoguide-vitaminer-mineraler-antioxidanter/

   • Dietkompassen: vetenskapen visar vägen. Malin Attefall, Natur & Kultur Allmänlitteratur, 2020.
    • Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma. Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke, Gothia, 2013.
    • Näringslära för högskolan. C Berg, L Ellegård, C Larsson, Liber AB, 2021.    Examination

    Examinationstillfällena sker löpande på Lärcentra, bibliotek, högskolor eller skolor i olika delar av landet, efter att du själv bokat in en tid. Eventuella avgifter som tas ut vid tentamenstillfället bekostas av studenten. (Vi kan även erbjuda en digital tentamen att genomföra hemifrån om så krävs.)


    Vid omtentamen tas en administrationsavgift ut på

    375 kr (inkl.moms).


    Efter kursens slut och godkänd tentamen, med minst

    70 % rätt, ges diplom/licens samt kursbevis på slutförd utbildning!    Diplom/licens

    Efter kursens slut och godkänd tentamen, med minst 70% rätt, ges kursbevis samt diplom/licens på slutförd utbildning. Även de teoretiska och praktiska uppgifterna ska vara genomförda innan du blir godkänd på utbildningen!


    Diplomet och licensen är ett bevis på att du genomfört en kvalificerad utbildning innehållande både teoretiska och praktiska moment. (Utbildningen är även godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund). Du väljer själv om du vill att det ska stå Livsstilsrådgivare eller Livsstilscoach på ditt diplom och din licens 


    Avgift för diplom, kursbevis och licens är 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Mot en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms) erbjuds diplom på engelska för internationellt bruk.


    Avgiften för diplom/licens tas ut i samband med

    tentamenstillfället!