Utbildningar

Utbildningar

Distansutbildningar

Bildkälla: Shutterstock

 Bergklint education erbjuder kompetensutveckling inom friskvård, hälsa och livsstil till såväl privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar. Vi tillhandahåller yrkesutbildningar och vidareutbildningar som är kompetenshöjande och gångbara på marknaden. Alla våra kursledare, som är legitimerade dietister och nutritionister, har både yrkesutbildning och gedigen erfarenhet inom sitt kunskapsområde.Våra Diplomerade/Licensierade yrkesutbildningar till Kostrådgivare och Livsstilsrådgivare är godkända och kvalitetssäkrade av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning


Våra distansutbildningar går att läsa över hela landet, och runt om i världen, då de är helt på distans!

Diplomerad/Licensierad distans Kostrådgivare

Utbildningen är högkvalitativ och framtagen av kostexperter inom området. Den vänder sig till dig med ett passionerat intresse av att arbeta med kost, hälsa och livsstil. Som Diplomerad/licensierad Kostrådgivare kan du ge vägledning och rådgivning i olika frågor som rör både kost, hälsa och livsstil.

Diplomerad/Licensierad distans Livsstilsrådgivare

Bergklint education erbjuder en övergripande utbildning, som omfattar de viktigaste faktorerna, för att människor ska kunna utveckla sitt välbefinnande till att förändra sin livsstil. I utbildningen läggs stor vikt på de olika områdena kost, träning, stresshantering, sömn, tobak, alkohol och MI-Motiverande samtal. 

Idrottsnutrition       distans


Intresset för träning och friskvård har ökat markant bland befolkningen. Det innebär att det finns ett allt större behov för rätt vägledning, av kompetenta personer med rätt utbildning inom idrottsnutrition, som kan vägleda till en bättre fysisk prestation på både lägre och högre nivå.

Distansutbildningar


Alla våra distansutbildningar är framtagna av personer med hög kompetens inom kost och hälsaområdet och med lång erfarenhet av att kompetensutveckla personal som arbetar ut mot berörda grupper. Utbildningarna bygger på vetenskapligt förankrad forskning och omfattar både teoretiska och praktiska moment vilket gör er väl rustade för att arbeta inom området direkt efter slutförd utbildning.


Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor. Korrespondensen sker via mail!


För att delta på utbildningarna krävs tillgång till obligatorisk litteratur, dator och internetuppkoppling.


Fördelarna med att läsa på distans är att du väljer själv när på dygnet du vill studera, på dagen, kvällar, helger. Du behöver inte heller lägga några ytterligare kostnader för rese- och boendekostnader på någon kursort då du studerar hemifrån.

Våra elever runt om i världen

”Det har varit ett stort nöje att läsa Livsstilsrådgivarutbildningen hos er och jag är mycket nöjd med denna utbildning!”

Sonja Roxner

Bildkälla: Shutterstock