AvanceradFördjupningskursISockerberoendePåPlats

Kurshållare:Bitten Johnsson

Sockerberoende

Avancerad fördjupningskurs

Påbyggnadsutbildning på Sockerberoende - verktyg och metoder för praktisk rådgivning

 

I vår grundkurs om Sockerberoende - verktyg och metoder för praktisk rådgivning, på distans, har du fått lära dig grunderna i sockerberoendets biokemiska processer och påverkan på hjärnan. Utbildningen har gett dig grundläggande kompetens för att arbeta med praktisk rådgivning till klienter med sockerberoendeproblematik.

 

I samarbete med Bitten Jonsson, Bittens Addiction, erbjuder vi en avancerad fördjupningskurs för Kostrådgivare i Sockerberoende.

 

Förkunskaper

Den här utbildningen är en påbyggnadsutbildning och kräver att du redan gått en grundutbildning till Kostrådgivare samt grundutbildningen i Sockerberoende – på distans.

 

Kursinnehåll

På fördjupningskursen får du en fördjupad medicinsk kunskap om hur hjärnan fungerar när det gäller sockerberoendets biokemi och biokemiska reparation. Du får även lära dig grunderna i bedömning och diagnostik samt kunskap om de verktyg som ingår i en professionell behandling som bl.a. 12- stegsprogrammet och återfallsprevention.

 

Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens i den praktiska behandlingsmodellen för de klienter du möter med sockerberoende.

 

Intyg/diplom

Efter kursavslut får du ett intyg att du är Kostrådgivare med specialinriktning på sockerberoende.

 

Kursen hålls hos Bittens Addiction.

Kurshållare:

Bitten Johnsson

 

 

Jag vill ha mer information om Avancerad fördjupningskurs i Sockerberoende